personen

Douwe van Sijtzama

Ook bekend als Douwe Sytsma.

geboren: 1548
overleden: 05-07-1607

opmerkingen

Overig: was grietman van Idaarderadeel 1578-1599.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 356 en II, 249.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1586 - 1591
namens: Oostergo, Idaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1591 - 13-02-1599
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...