personen

dr. Cornelis Rippertsz. Westerhem

geboren: 1606
overleden: 23-04-1667

lid Vroedschap van Hoorn (1645 - 1667).

opmerkingen

Persoonsgegevens: geslachtsnaam niet genoemd in Velius.
Overig: door de Staten van Holland op 22 december 1666 benoemd in de Generaliteits-Rekenkamer (voor de termijn die op 1 mei 1667 zou beginnen), maar overleden vóór sessiename.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 140.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 297.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 67.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 11-05-1651 - 02-01-1654
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 15-05-1655 - 27-05-1658
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1658 - 30-04-1661
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 14-07-1661 - 07-05-1664
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1664 - 23-04-1667
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.