Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Lijsten Van der Zwaag

Naam partij Lijsten Van der Zwaag
Bronnen Over de Lijsten Van der Zwaag is weinig bronnenmateriaal beschikbaar. Wel is de carrière van Van der Zwaag verscheidene malen belicht. Van de hand van W. Numan is in 1938 een - op beperkte schaal uitgegeven - biografie over Van der Zwaag verschenen. Voorts is over Van der Zwaags carrière geschreven door Frieswijk en Schuur. Bij beiden ligt de nadruk vooral op de periode 1890-1910. Over Van der Zwaags pogingen om in 1918 en 1922 de Tweede Kamer te bereiken wordt niets vermeld. Primair bronnenmateriaal over de Lijsten Van der Zwaag is zeer schaars. Tot dusverre zijn slechts enkele advertenties gevonden (Leeuwarder Courant 3-7-1918, Haagsche Courant 3-7-1922). Zeer waarschijnlijk had de lijst noch een partijprogramma noch statuten. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken J.R.G. Schuur, Appelscha. Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme (Oosterwolde 1996)
Johan Frieswijk, Toen Opsterland heel rood was (Gorredijk 1983)
J.J. Kalma, G.L. van der Zwaag (1858-1923). De 'Klok'-luider van de Friesche Zuidoosthoek. [Bibliografie] (Leeuwarden 1981)
W. Numan, Geert Lourens van der Zwaag. Leven en streven (Leeuwarden 1937-1938)
Frans Netscher, Karakterschets G.L. van der Zwaag (Haarlem 1905)
Periodiek De Klok. Weekblad der Volkspartij in de districten Schoterland en Wolvega [1888-1913]
Redacteur G.L. van der Zwaag.
Archieven Studiezaalmap G.L. van der Zwaag, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Artikelen uit verschillende tijdschriften (o.a. Het Parool, Friese Koerier) over G.L. van der Zwaag. [* *]