Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Marktkooplieden

Naam partij Marktkooplieden
Bronnen Over en van de Marktkooplieden of Lijst Kuijpers is nauwelijks bronnenmateriaal aangetroffen. Verwezen kan slechts worden naar de archieven van de Radioraad en van de Radio-Omroep en Radiodistributie in verband met Kuijpers verkiezingsuitzending. Voorts kan ook gebruik gemaakt worden van de Handelingen van de Gemeenteraad ’s Hertogenbosch op het gemeentearchief. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Archieven Archieven van de Radioraad, Alg. Progr. Comm., Radio-Omroep Contr.-Comm. etc., Depot ministerie van V.W.S. Steenbergen
Map 88, verslag controleur Radio-Omroep Controle Commise i.v.m. uitzending van Lijst Kuijpers. [* * *]
 
Archief Hoofdbestuur der PTT inzake Radio-Omroep en Radiodistributie (RODI) 1919-1940, Algemeen Rijksarchief
Map 349, brief van H.F. Kuijpers i.v.m. aanvraag spreektijd op de radio. [*]