Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Middenstandspartij

Naam partij Middenstandspartij
Bronnen In de historiografie is tot dusverre geen aandacht besteed aan de Middenstandspartij.
 
Documentatie over de partij kan onder meer gevonden worden in het VVD-archief en in het dikke dossier in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie (beide ARA). In beide archieven zijn exemplaren van De Middenstandskrant aangetroffen.
Programma Beginselverklaring, Archief VVD, Algemeen Rijksarchief
Concept-programma, Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 53504, Algemeen Rijksarchief
Verkiezingsprogramma, 1952, Stukken betreffende verkiezingen gehouden te Utrecht, doos 1939-1954, Utrechter Archieven
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 53504, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Periodiek De Middenstandskrant. Officieel orgaan van de Middenstands Partij voor Handel, Industrie, Ambacht, Land- en Tuinbouw [1950-19??]
Exemplaar aanwezig in VVD-archief (ARA) (nr. 4, 15-6-1950) en drie exemplaren in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie (nrs.7 (23-9-1950), 12 (juli 1951) en 13 (sept./okt. 1951).
Brochures A.Th. van Engh, Rede uitgesproken door de weled. Heer A.Th. van Engh, algemeen voorzitter van de Middenstandspartij (1950)
Archieven Archief VVD, Algemeen Rijksarchief
Inv.nrs. 178 en 179, verslagen en brieven Middenstandscommissie VVD, o.a. brief Middenstandspartij, beginselverklaring Middenstandspartij en exemplaar Middenstandskrant. [* * *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 53504, Algemeen Rijksarchief
Dik dossier met statuten, huishoudelijk reglement, gegevens verstrekt door verschillende commissarissen van politie, concept-programma en exemplaren Middenstandskrant. [* * *]
 
Stukken betreffende verkiezingen gehouden te Utrecht, Utrechter Archieven
Doos 1939-1954, pamfletten Middenstandspartij (gemeenteraadsverkiezingen, Tweede-Kamerverkiezingen 1952, met verkiezingsprogram). [* * *]
 
Documentatiemappen randpartijen, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Folder en knipsels Middenstandspartij. [* *]