Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Nationaal-Socialistische Partij

Naam partij Nationaal-Socialistische Partij
Bronnen Albert van Waterlands Nationaal-Socialistische Partij en NSNAP zijn zijdelings aan bod gekomen in een aantal studies, o.a. van A.A. de Jonge en Scheffer, alsook in een aantal rapporten (L.F. de Jong en A. Smit). Voorzover bekend is er geen partijarchief bewaard gebleven, noch een archief van een van de vooraanstaande personen in de partij. Wel zijn enige pamfletten, knipsels en losse correspondentie aangetroffen in de collectie NSNAP op het NIOD, alsook in het archief van het Zwart Front (RA Noord-Brabant). Voorts kan ook gebruik gemaakt worden van de bladen De Controleur, De Nationaal-Socialist en De Dageraad der Volksbevrijding.
Programma Partijprogramma, Collectie NSNAP-Van Waterland, Doc. II, 578, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Boeken A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de Wereldoorlogen (Utrecht 1982)
H.J. Scheffer, De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken (Den Haag 1982)
Wim Zaal, De Nederlandse fascisten (Amsterdam 1973)
Adalbert Smit, Fascistische en Nationaal-Socialistische stroomingen in Nederland van 1921-1935 [ongepubliceerd rapport 1947, NIOD Doc. II, 574] (1947)
L.F. de Jong, Nationaal-Socialistische en Fascistische organisaties - behalve de NSB - in Nederland en België [ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. II, 264-266]
G.C. Labouchère, [Ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. I, 995f]
Willem Gerrit Lensink, Ontstaan, richting en ontwikkeling der extremistische partijen in het algemeen en die der nationaal-socialisten en fascistische partijen in het bijzonder [ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. I, 1044b]
Periodiek De Controleur [1890-1941]
Hoofdredacteur C.H.M. van der Mijle 1922-1941.
De Dageraad der Volksbevrijding. Orgaan der Nationaal-Socialistische Partij [1940]
De Nationaal-Socialist [1932-1936]
Onregelmatig verschijnend. Hoofdredacteur A. van Waterland. Op NIOD incompleet aanwezig.
De Nieuwe Vaderlander. Orgaan voor het Verbond van Nationalisten, gewijd aan den nationaal-staatkundigen en economischen opbouw [1928-1934]
Vanaf 1934 korte tijd onder de naam Orgaan van de Nederlandsch-Socialistische Partij. Hoofdredacteur C.H.A. van der Mijle.
Brochures A. van Waterland, Wie is Adolf Hitler? Wie is en wat wil het Nationaal-Socialisme? (Amsterdam 1932)
Het program der Nat.Soc.Partij (N.S.P.) Wat wil het nat.-socialisme in Nederland? Wie is Van Waterland?
NSP - De Nederlandsche Hakenkruisers. Leiding: A. van Waterland
Albert van Waterland, De Dageraad onzer Volksbevrijding (1940)
Verschenen juli 1940.
Proclamatie
In Politieke Gids (red. I. Stap) 1934/1935.
J. Kramer, Wat wil het Nationaal-Socialisme in Nederland en wie is Van Waterland? (1935)
Archieven Collectie NSNAP-Van Waterland Doc. II, 578, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Ons program (getypt) met toelichting NSNAP; rapport over Van Waterland (auteur onbekend); brieven van Van Waterland o.a. aan Smit; pamfletten Nationaal-Socialistische Partij (gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam); brochure De Nederlandsch Socialistische Partij. Ons program. [* * *]
 
Knipselarchief NSNAP-Van Waterland KA II, 1716, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Uitgebreid verslag toespraak Van der Mijle te Amsterdam (AH begin juni 1935); knipsels over verkiezingsbijeenkomsten uit Het Volk 29-6 1933 en De Maasbode 29-6 1933. [* * *]
 
Documentatie Albertus de Joode Doc. I, 841 A, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Getuigenverklaringen tegen Van Waterland/De Joode i.v.m. juridische vervolging na 1945; brieven Van Waterland uit 1941 o.a. aan Osenbrugge en Ernst Voorhoeve. [* * *]
 
Archief van de Politieke Beweging Zwart Front, Rijksarchief Noord-Brabant
Relevant zijn de inventarisnummers 380-381 en 391: Correspondentie De Joode met Meijer en materiaal betreffende de Nationaal-Socialistische Partij. Toegang: J. Vriens, Inventaris van de archieven van Zwart Front 1934-1940; Nationaal Front 1940-1941; Arnold Meijer 1905-1965; Alfred Haighton 1896-1942 (Den Bosch 1977). Niet openbaar. [* * *]