Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Nationale Unie

Naam partij Nationale Unie
Bronnen Van de hand van Bosmans is een artikel verschenen, waarin de terugkeer van de KNP naar de KVP wordt beschreven. Het ontstaan van de Nationale Unie komt hierin in het kort aan bod. Verspreid over het land zijn enige pamfletten en brochures van de Nationale Unie te vinden.
Programma Algemeen program, Stukken verkiezingen Tweede Kamer, doos 1952-1967, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Statuten Archief Kiesraad, map 40, Den Haag, Archief ministerie van Binnenlandse Zaken
Artikelen J. Bosmans, 'Het eenheidsgesprek tussen KVP, KWG en KNP 1952-1956', in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1982 (Nijmegen 1982) 46-99
Brochures Wat is en wil de Nationale Unie op algemeen en christelijke grondslag (Den Haag 1956)
Archieven Stukken verkiezingen Tweede Kamer, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Doos 1952-1967, map Nationale Unie, brochures (o.a. Algemeen Program) en pamfletten Bent u een formulier of een vrije Nederlander? en Roept nu met de N.U. een halt toe aan de rode halsbandpolitiek. [* * *]
 
Politica 5, Archief Bisdom 's-Hertogenbosch
Map Nationale Unie, Brochure Wat is en wil de Nationale Unie op algemeen en christelijke grondslag, enige pamfletten en correspondentie van J.F. Steensma uit Den Haag. [* * *]
 
Archief Kiesraad, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Map 40, statuten Nationale Unie en pamflet. [* *]
 
, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Partijblad 1956. [* *]
 
Archief KVP, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Inv.nr. 4142, communiqué Comité van Actie ex-KNP. [* *]