Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Neutraal Blok aller Middenstanders

Naam partij Neutraal Blok aller Middenstanders
Bronnen Het belangrijkste bronnenmateriaal over de verschillende middenstandspartijen van Arpad Weiss is het dossier van het justitiële onderzoek naar de partij in 1927 (GA Amsterdam). In de pamflettencollectie van het GA Amsterdam zijn tal van pamfletten van de partij gevonden. Voorts zijn enkele exemplaren van het blad Volkswelvaart bewaard gebleven, alsmede van het blad Plicht, Orde, Recht. De activiteiten van Weiss c.s. in de Amsterdamse gemeenteraad worden onder meer door Borrie belicht.
Programma Partijprogramma, Map H 528.405 (Amsterdamsche Neutrale Partij), Gemeentearchief Amsterdam
Werkprogramma, Map H 528.405, Gemeentearchief Amsterdam
Program van actie, juni 1922, Map H530.204, Gemeentearchief Amsterdam
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 29829, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Boeken G.W.B. Borrie, Monne de Miranda. Een biografie (Den Haag 1993)
G.W.B. Borrie, F.M. Wibaut, mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek (Amsterdam/Assen 1968)
Periodiek De Neutrale Courant. Officieel orgaan van de Amsterdamsche Neutrale Partij
Een exemplaar (9-5-1919) op IISG.
Orgaan van het Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht
Redacteur J.C. Schröder. Aanwezig op IISG jrg. 1, nr. 1 (9-3-1933).
Volkswelvaart. Weekblad gewijd aan de belangen van handel, nijverheid en kunst [1923-1926]
Incompleet aanwezig op IISG.
Brochures Antwoord van de Gemeenteraadsfractie van het Neutraal Blok aller Middenstanders op het rapport der commissie van onderzoek (1928)
Archieven Pamflettenverzameling verkiezingen H 528.405, Gemeentearchief Amsterdam
Betreft Amsterdamsche Neutrale Partij, pamfletten gemeenteraadsverkiezingen 1921 en exemplaar Neutrale Courant april 1921, statuten, en 'Ons Program'. [* * * * (9 nummers uit pamflettenverzameling)]
 
Pamflettenverzameling verkiezingen H 528.405, Gemeentearchief Amsterdam
Betreft Nieuwe Middenstandspartij, pamflet gemeenteraadsverkiezingen 1921 met werkprogram en open brief van H. Best, secretaris Nieuwe Middenstandspartij. [* * * * (9 nummers uit pamflettenverzameling)]
 
Pamflettenverzameling verkiezingen H 530.204, Gemeentearchief Amsterdam
Betreft Neutraal Blok aller Middenstanders, o.a. verkiezingscourant juni 1922 en kort program van actie juni 1922. [* * * * (9 nummers uit pamflettenverzameling)]
 
Pamflettenverzameling verkiezingen H 528.453, Gemeentearchief Amsterdam
Betreft Neutraal Blok aller Middenstanders, pamfletten gemeenteraadsverkiezingen 1935. [* * * * (9 nummers uit pamflettenverzameling)]
 
Pamflettenverzameling verkiezingen H 528.426, Gemeentearchief Amsterdam
Betreft Neutraal Blok aller Middenstanders, pamfletten gemeenteraadsverkiezingen 1923 en exemplaar Volkswelvaart, 4-5-1923. [* * * * (9 nummers uit pamflettenverzameling)]
 
Pamflettenverzameling verkiezingen H 528.428, Gemeentearchief Amsterdam
Betreft Neutraal Blok aller Middenstanders, pamfletten gemeenteraadsverkiezingen 1927. [* * * * (9 nummers uit pamflettenverzameling)]
 
Pamflettenverzameling verkiezingen H 528.434, Gemeentearchief Amsterdam
Betreft Neutraal Blok aller Middenstanders, pamfletten en brochures gemeenteraadsverkiezingen 1931. [* * * * (9 nummers uit pamflettenverzameling)]
 
Pamflettenverzameling verkiezingen H 527.552, Gemeentearchief Amsterdam
Betreft Nederlandsche Middenstandspartij, pamflet NMP. [* * * * (9 nummers uit pamflettenverzameling)]
 
Pamflettenverzameling verkiezingen H 530.233, Gemeentearchief Amsterdam
Betreft Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht, exemplaren Orgaan van het Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht, jrg. 1 nr. 3 (23-3-1933), nr. 5 (6-4-1933) en nr. 6 (13-4-1933) (met biografietjes van alle kandidaten) en verkiezingsposters. [* * * * (9 nummers pamflettenverzameling)]
 
Notulen vergadering commissie van onderzoek naar beschuldigingen over de fracties .. Inv.nr. 5114, Gemeentearchief Amsterdam
Bevat correspondentie onderzoekscommissie en van leden Neutraal Blok aller Middenstanders, notulen van vergaderingen NBaM, krantenberichten m.b.t. NBaM, verklaringen van o.a. Weiss, Milhado, Bruinsma en Solkesz tegenover de onderzoekscommissie en tegenover justitie. [* * * *]
 
Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen HW 1, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Doos 1913-1929, verkiezingen 1925, map Nederlandsche Middenstandspartij met pamfletten. [* *]
 
Stukken betreffende gemeenteraadsverkiezingen SD 5, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Doos 1919-1939, verkiezingen 1919, map L.P. Maartens, o.a. Dagblad voor Zuid-Holland en 's Gravenhage (met duidelijke steunbetuiging aan Maartens); verkiezingen 1923, map met pamfletten ten gunste van Maartens en Van Bommel; verkiezingen 1927, map met De Middenstander. Verkiezingsuitgave van de Middenstandskiesvereeniging, mei 1927; verkiezingen 1931, map met pamfletten middenstandspartijen in Den Haag. [* *]
 
Stukken betreffende de verkiezingen Tweede Kamer 44/001324-1m (1853-1933), Archiefdienst Kennemerland Haarlem
Map 1925, verkiezingscourant Neutraal Blok aller Middenstanders. [* *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 29829, Algemeen Rijksarchief
Statuten Amsterdamsche Neutrale Partij en Neutraal Blok aller Middenstanders; notulen vergaderingen 25-1-1919 en 30-5-1922; goed-gedragverklaringen. [* *]
 
SDAP-Federatie Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 363, Tweede-Kamerverkiezingen 1922, verkiezingscourant Neutraal Blok aller Middenstanders juni 1922; map 383, gemeenteraadsverkiezingen 1923, pamfletten; map 396, gemeenteraadsverkiezingen 1927, pamfletten en open brief Comité Verkiezing Adolf Bruinsma.