Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Nieuw Democratische Partij

Naam partij Nieuw Democratische Partij
Bronnen Van Donselaar besteedt enige aandacht aan de politieke activiteiten van Lewin. De bladen Rechts-om en De Vrije Pers zijn vrijwel compleet bewaard gebleven. Van belang is het knipselarchief op het NIOD.
 
Naar verluid bevindt het partijarchief zich in bezit van M. Lewin.
Programma Voorlopig beginselprogram, Archief Kiesraad, Archief ministerie van Binnenlandse Zaken
Boeken Jaap van Donselaar, Fout na de oorlog. Fascistische en racistische organisaties in Nederland 1950-1990 (Amsterdam 1991)
Henk J. Meier, Politiek zakboek 1967 (Amsterdam 1967)
Periodiek De Vrije Pers. De stem van de zwijgende meerderheid. Conservatief weekblad [1971 (jrg. 3)-1975 (jrg. 7)]
Voortzetting van Rechts-om.
Rechts-om. Onafhankelijk en nationaal [1968/1969 (jrg. 1)-1970/1972 (jrg. 3)]
Voortgezet als De Vrije Pers.
Brochures Max Lewin, Tien tegen rood (Amsterdam 1966)
Ook aanwezig op GA Amsterdam.
Archieven Archief Kiesraad, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Voorlopig beginselprogramma Nieuw Democratische Partij. [* * *]
 
, Gemeentearchief Amsterdam
Exemplaar Tien tegen rood. [* * *]
 
Documentatiemap Max Lewin KB I, 4470, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Interviews met Max Lewin, stukken over betrokkenheid bij aanslag op metro. [* * *]
 
Archief Max Lewin, Privé
Correspondentie, knipsels, brochures. Toegankelijkheid: ? [?]