Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Nieuwe Katholieke Partij

Naam partij Nieuwe Katholieke Partij
Bronnen Ofschoon een uitgebreide studie vooralsnog ontbreekt, is de Nieuwe Katholieke Partij reeds in verschillende boeken zijdelings aan de orde geweest (o.a. Van Meeuwen, Joosten, Bornewasser en Beaufays). De scripties van De Jong en Thüss geven het meest uitgebreide overzicht.
 
Bronnenmateriaal is schaars. De NKP heeft geen eigen periodiek gehad, hoewel het blad Katholieke Staatkunde in 1922 vaak als zodanig werd beschouwd. In Katholieke Staatkunde staan onder andere het program van de NKP en de beginselverklaring (15-5-1922) afgedrukt. Zie hiervoor ook Parlement en Kiezer 1922/1923. De activiteiten van de NKP in de lente van 1922 werden in de meeste nieuwsbladen uitvoerig gevolgd. Interessant zijn ook de verschillende bisschoppelijke archieven. Over de latere geschiedenis van de NKP is veel minder materiaal gevonden (onder andere een verkiezingscourant in de Utrechter Archieven).
 
De partij had geen statuten en staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Partijprogramma, 15-5-1922, Parlement en Kiezer 1922/1923, zie NCC
Partijprogramma, 15-5-1922, Katholieke Staatkunde, zie NCC
Beginselverklaring, 15-5-1922, Katholieke Staatkunde, zie NCC
Boeken Jos van Meeuwen, Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politieke recht (1897-1929) (Hilversum 1998)
J.A. Bornewasser, Katholieke Volkspartij 1945-1980. Bd. I: Herkomst en groei (tot 1963) (Nijmegen 1995)
L.M.H. Joosten, Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940 (Utrecht 1982)
Jos de Jongh, Het onstaan van een echte katholieke partij. De reorganisatie van de Algemeene Bond van Rooms-Katholieke Rijkskieskringorganisaties tot de Rooms-Katholieke Staatspartij [doctoraalscriptie Nijmegen] (1982)
Jean Beaufays, Les partis catholiques en Belgique et aux Pays-Bas 1918-1958 (Brussel 1973)
B.J. Thüss, Het politiek dissidentisme bij de Nederlandse Rooms-Katholieken in de periode tussen de beide wereldoorlogen [doctoraalscriptie Nijmegen] (1973)
G. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924 (Kampen 1969)
Periodiek Katholieke Staatkunde. Weekblad gewijd aan staatkunde, economische en sociale wetenschappen en cultuur [1922-1923]
Voortgezet als Opbouwende Staatkunde.
Lijst Zes. Officieel orgaan van de Nieuwe Katholieke Partij [1923]
Brochures Verweer, door een lid der Nieuwe Katholieke Partij (Amsterdam 1922)
Archieven Politica 5, Archief Bisdom 's-Hertogenbosch
Map Nieuwe Katholieke Partij, correspondentie van en over de Nieuwe Katholieke Partij. [* * *]
 
Archief Aartsbisdom Utrecht. 249, Utrechter Archieven
Map 1401, correspondentie van en over de Nieuwe Katholieke Partij. [* * *]
 
Archief Bisdom Haarlem 1853-1965 Toegang 306, Rijksarchief Noord-Holland
Doos 763, correspondentie van en over Nieuwe Katholieke Partij. [* * *]
 
Stukken betreffende verkiezingen gehouden in Utrecht VV 14, Utrechter Archieven
Doos 1919-1929, map 1922, pamfletten Nieuwe Katholieke Partij; map 1923, exemplaren Lijst Zes en pamfletten NKP. [* *]
 
Collectie Wittert van Hoogland, Algemeen Rijksarchief
Map 224, krantenartikelen over actie Van Cranenburgh en adhesiebetuigingen. [* *]
 
Documentatie politieke partijen. Doos politieke partijen alfabetisch M tot en met Z, Gemeentearchief Rotterdam
Pamfletten Nieuwe Katholieke Partij. [* *]
 
Archief SDAP, afdeling Utrecht, vanaf 1903 federatie Utrecht 1895-1938, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 86, krant Nieuwe Katholieke Partij Lijst Zes. [* *]