Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Noodraad

Naam partij Noodraad
Bronnen De conflicten die leidden tot de oprichting van Noodraad komen onder meer aan de orde in Nooij, Van Donselaar en Dölle. Ook in de knipselmappen van het NIOD is veel materiaal over deze conflicten aangetroffen. Van en over Noodraad zelf is daarentegen nauwelijks materiaal beschikbaar. De partij staat niet ingeschreven in het verenigenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken C.H. Veenstra, Hendrik Koekoek. Een boer op het Binnenhof [doctoraalscriptie Groningen] (1995)
Jaap van Donselaar, Fout na de oorlog. Fascistische en racistische organisaties in Nederland 1950-1990 (Amsterdam 1991)
A.T.J. Nooij, De Boerenpartij: desoriëntatie en radikalisme onder de boeren (Meppel 1969)
Artikelen A.H.M. Dölle, 'De Boerenpartij. Terugblik op een politiek verschijnsel', in: Intermediair, 7-9-1979 (1979)
Periodiek De Vrije Boer. Veertiendaags orgaan van de Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw [1948?-1967]
Voortgezet als: Politiek Weekblad de Vrije Boer. Waarin opgenomen mededelingen van BVL en Boeren-partij. Dit weer voortgezet als Ons Weekblad.
Archieven Knipselarchief Boerenpartij KB II, 1596A-C, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Drie mappen met knipsels over de kwestie Adams en de gevolgen (oprichting Noodraad). [* * * *]