Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Onafhankelijke Partij

Naam partij Onafhankelijke Partij
Bronnen Vermoolen gaat in zijn artikel uitgebreid in op de geschiedenis van het Comité Van Beresteyn. Voor de achtergrond van het conflict tussen Van Beresteyn en de VDB zijn ook de studies van Dorsman, Vries, Groenewold en Vonhoff van belang. Het Comité heeft geen eigen periodiek gehad. In bladen als de Groene Amsterdammer, De Vrijzinnig-Democraat en het Algemeen Handelsblad is echter vrij veel aandacht besteed aan de partij. Krantenberichten zijn te vinden in o.a. De Nederlander, 8-5-1922, Eb en Vloed, 15-5-1922, Algemeen Handelsblad, 7-5-1921, 29-4-1922, en 7-6-1922, De Telegraaf, 21-1-1922, De Maasbode, 21-5-1922 en Het Volk, 11-1-1922.
 
Veruit het belangrijkste archief voor studie naar de partij is het archief Van Beresteyn (ARA). Op verschillende andere plaatsen is voorts propagandamateriaal gevonden. Losse posters en pamfletten van de Onafhankelijke Partij zijn zowel in het DNPP (archief Taal), het GA Den Haag (stukken betreffende verkiezingen), de archiefdienst Kennemerland en GA Amsterdam gevonden.
Boeken C.A. Groenewold, 'Le tigre néerlandais': H.P. Marchant (1869-1956) (Groningen 1992)
L. Dorsman, G.W. Kernkamp. Historicus en democraat 1864-1943 (Groningen 1990)
H.J.L. Vonhoff, De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme (Baarn 1965)
Artikelen J. Vermoolen, 'Het Comité voor de verkiezing van onafhankelijke kamerleden. Jhr. van Beresteyn en zijn strijd tegen de partijbonzen in 1922', in: Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1993 (Groningen 1994) 229-247
O. Vries, 'De Vrijzinnig-Democratische Bond als factor in de Nederlandse politiek (1917-1933)', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, dl. 88 (1973) (1973) 444-469
Brochures E.A. van Beresteyn, Waarom ik de Vrijz.-Dem. Kamerfractie verliet (Den Haag 1922)
Frans Netscher, Jhr.mr. E.A. van Beresteyn (1922)
In Netscher's revue, jrg. 2 (1922) 148-166.
G.W. Kernkamp, Van Beresteyn-Marchant (1922)
In De Amsterdammer, 14-1-1922 en 21-1-1922.
G.W. Kernkamp, De vergadering in Harmonie (1922)
In De Amsterdammer, 25-2-1922.
G.W. Kernkamp, Voorkeursstemmen (1921)
In De Amsterdammer, 17-9-1921.
H. Brugmans, De Nederlandsche Girondijnen (1922)
In De Amsterdammer, 4-2-1922.
A.H. Blaauw, Vrije leden naar de Staten-Generaal (1922)
In Algemeen Handelsblad, 29-4-1922.
Archieven Archief E.A. van Beresteyn, Algemeen Rijksarchief
Relevante inventarisnummers: 478-479, 500-504. Nrs. 478 en 479, plakboeken met knipsels uit verschillende kranten, o.a. over het conflict van Van Beresteyn met Marchant, de oprichting van de Onafhankelijke Partij en de campagne van de partij; daarnaast zijn in 479 ook pamfletten en posters van de OP opgenomen. Nr. 500, stukken betreffende het conflict van Van Beresteyn met de VDB (m.n. correspondentie) en exemplaren van de brochure Waarom ik de vrijz. dem. Kamerfractie verliet en Netscher's Revue. Nr. 502, dikke map met stukken betreffende het Comité. O.a. met diverse pamfletten, posters, met het Manifest van het Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijke Kamerleden, kiesreglement, handgeschreven notulenboek, enige correspondentie en circulaires, o.a. over de voortzetting van de actie na de verkiezingen, verslag vergadering Cultureel-Onafhankelijken 2-12-1922, krantenknipsels, o.a. van artikelen G.W. Kernkamp in de Groene Amsterdammer. Nr. 503, map met correspondentie over de organisatie van de verkiezingscampagne. Nr. 504, twee grote posters van het Comité. [* * * *]
 
Archief H.P Marchant, Algemeen Rijksarchief
Nr. 360, notulen vergadering VDB-Kamerclub over Actie Van Beresteyn 11-7-1918. Nr. 367, briefwisseling Marchant-Van Beresteyn 1921. [* * *]
 
Archief P.J. Oud, Algemeen Rijksarchief
Notulen buitengewone vergadering VDB 18-2 en 19-2-1922 na uittreden groep Van Beresteyn. [* * *]
 
Stukken betreffende de verkiezingen Tweede Kamer 44/001324-1m (1853-1933), Archiefdienst Kennemerland Haarlem
Map verkiezingen 1922, pamfletten, Manifest, en losse correspondentie. [* * *]