Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Onafhankelijke Socialistische Partij

Naam partij Onafhankelijke Socialistische Partij
Bronnen De geschiedenis van de Onafhankelijke Socialistische Partij is in de historiografie redelijk aan bod gekomen. In de bundel Linkssocialisme tussen de twee wereldoorlogen is van de hand van Eekman een uitgebreide studie over de geschiedenis van de OSP verschenen. Voorts zijn in de bundel uitgebreide overzichten van ledental en regionale en sociale verspreiding opgenomen. De Winter gaat voorts in op de rol van de ordedienst van de OSP, de Socialistische Arbeiders Weer. Daarnaast zijn enkele (auto)biografische studies van belang (De Kadt, De Zeeuw, Bos, Havenaar). Archiefmateriaal over de OSP is ruim voorhanden. Op het IISG te Amsterdam bevinden zich behalve archivalia van de Jonge Socialistengroep Amsterdam en de Afdeling Hilversum van de OSP, enige voor de geschiedenis van de OSP belangwekkende archieven (met name Luteraan en Van der Goes). In het SDAP-archief zijn voorts gegevens over de samenstelling van het OSP-ledental te vinden. Tenslotte bevindt zich op het ARA het (niet openbare) archief van P.J. Schmidt. Behalve archivalia heeft de OSP tal van brochures nagelaten, waarvan de meeste zijn in te zien op het IISG (zie ook de literatuurlijst van Eekman en Pieterson). Tenslotte kan uiteraard ook gebruik worden gemaakt van enkele OSP-periodieken (De Fakkel, De Socialist, Rood Kader).
Boeken Dennis Bos, Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan (1878-1970) (Amsterdam 1996)
Dick Pels, Het democratisch verschil. Jacques de Kadt en de nieuwe elite (Amsterdam 1993)
Ronald Havenaar, De tocht naar het onbekende. Het politieke denken van Jacques de Kadt (Amsterdam 1990)
M. Eekman en H. Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen. Twee studies (Amsterdam 1987)
Jacques de Kadt, Politieke herinneringen van een randfiguur (Amsterdam 1976)
F.R. Kat, RSP en OSP. Korte geschiedenis van twee linkse splinterpartijtjes [doctoraalscriptie]
Artikelen Dick de Winter, 'De ordedienst van de Onafhankelijk Socialistische Partij (1932-1935): de Socialistische Arbeiders Weer (SAW)', in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 29 (maart 1993) (1993) 39-45
Stien De Ruyter-De Zeeuw, 'Vastberaden, diep overtuigd van ons gelijk. De Onafhankelijk Socialistische Partij 1932-1935', in:B.W. Schaper [e.a.] Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de sociaal-democratie in Nederland (Amsterdam 1982) 59-67
Periodiek De Fakkel. Links-socialistisch weekblad. Orgaan der Onafhankelijk Socialistische Partij [1932-1935 (jrg. 4, nr. 17)]
Voortzetting van De Socialist. Samengegaan met De Baanbreker en voortgezet als De Nieuwe Fakkel. Orgaan van de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij.
De Socialist. Links socialistisch weekblad [1928 (6-10-1928)-1932/1933]
Voortgezet als De Fakkel.
Het Verraad [1934 (nr. 1)]
Rode Jeugd. Orgaan van het Sosialisties Jeugd-Verbond [1932-1935]
Tweewekelijks.
Rood kader. Scholingsorgaan van de Onafhankelijk Socialistische Partij en van de Vereeniging voor Socialistische Ontwikkeling [1934-1935 (jrg. 1, nr. 4)]
Maandblad.
Brochures Jacques de Kadt, De wereldcrisis en de socialistische strijd. Een beslissende periode (Amsterdam 1932)
Jacques de Kadt, Henk de Boer, Sal Tas, Politiek of romantiek. Open brief aan de leden der O.S.P. (Amsterdam 1934)
Maria Reese, Wie zijn de schuldigen? Brief aan de sociaal democratische arbeiders (Amsterdam 1934)
P.J. Schmidt, Crisis, fascisme, revolutie! (Amsterdam 1932)
P.J. Schmidt, Geld en crediet. Een socialistische beschouwing (Amsterdam 1934)
P.J. Schmidt, In de cel. Losse aantekeningen (Amsterdam 1934)
K.R. van Staal, De geesel der werkloosheid (Amsterdam)
R. Stenhuis, Een woord tot de landarbeiders, pachters en hypotheekboeren (Amsterdam 1932)
Stien de Zeeuw, De strijd der jongeren (Amsterdam 1932)
De partij in de crisis en de crisis in de partij. Een woord van het partijbestuur aan de leden van de S.D.A.P. (Amsterdam 1932)
F. van der Goes, J. de Kadt en P.J. Schmidt, Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van 'De Fakkel' (Hilversum 1932)
Waarom in de O.S.P.?. De noodzakelijkheid van de partij van 'Het Socialisme nu' (Amsterdam 1932)
Tegen oorlog en fascisme (Amsterdam 1932)
Open brief aan de arbeiders in de O.S.P. (Amsterdam 1932)
Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt, voorzitter O.S.P. (Amsterdam 1933)
Oorlog aan de oorlog (Amsterdam 1933)
Het socialisme nu! (Amsterdam 1933)
J.E.W. Duys, 1933 of november 1918? (Amsterdam 1933)
Colijn. De eerlijke staatsman. Schenk hem uw vertrouwen (Amsterdam 1933)
De boeren en tuinders samen met de arbeiders (Amsterdam 1933)
Oorlog of revolutie (Amsterdam 1933)
O.S.P. of C.P.H.? De Moscousche communisten als vijanden der revolutionaire arbeidersbeweging (Amsterdam 1933)
Opstand in Indonesiƫ (Amsterdam 1933)
Boycot-zwendel of boycotactie (Amsterdam 1933)
Arbeidsslavernij of opstand? (Amsterdam 1934)
Weg met het fascisme! (Amsterdam 1933)
[P.J. Schmidt], Weg met de Welterpolitiek. Slaat ze met de feiten
Van honger en wanhoop tot klassenstrijd (Amsterdam 1934)
Aan de arbeiders in de werkverschaffing (Amsterdam)
Loonsverlagingspolitiek in 'rood' Amsterdam (Amsterdam)
S.O.S. aan de studeerende jeugd (Amsterdam)
Aan alle arbeidersvrouwen en meisjes in Nederland! (Amsterdam)
Archieven Frank van der Goes (1859-1939), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a mappen 1382-1399, zeer veel krantenknipsels over de Onafhankelijke Socialistische Partij (o.a. over oprichting OSP, Onafhankelijke Socialistische Radio Omroep, jeugdbeweging OSP), verslagen vergadering 31-5-1933, circulaires OSP en statuten OSRO. Ook bevat het archief veel correspondentie m.b.t. OSP, o.a. brieven van Stien de Zeeuw, Hilvers, De Kadt en Schmidt (612-614). [* * * *]
 
Barend Luteraan (1878-1970), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. correspondentie en documentatie Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij en Revolutionair Communistische Partij. Mappen 7 t/m 11 bevatten veel materiaal over de OSP, o.a. tal van brochures, pamfletten, financiƫle overzichten, correspondentie van partijbestuur OSP en van bestuur federatie Amsterdam OSP. In map 4 bevindt zich correspondentie van o.a. Jacques de Kadt en Van der Goes. [* * * *]
 
OSP-afdeling Amsterdam Jonge Socialistengroep Amsterdam 1932-1933, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Stukken afkomstig van H. Bonn. Huishoudelijk reglement, notulen, knipsels e.a. [* * *]
 
OSP-afdeling Den Haag 1932-1933, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Notulen. [* * *]
 
SDAP 1894-1946, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
672-673, correspondentie SDAP-bestuur met verschillende afdelingen over ledenverlies n.a.v. oprichting Onafhankelijke Socialistische Partij. [* * *]
 
Pieter van 't Hart (pseudoniem Max Perthus) (1910-1975), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. materiaal over Onafhankelijke Socialistische Partij en Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij. Niet openbaar (9-7-1999). [* * *]
 
Archief P.J. Schmidt, Algemeen Rijksarchief
Brochures P.J. Schmidt, stukken m.b.t. scheuring in SDAP en oprichting Onafhankelijke Socialistische Partij, notulen dagelijks bestuur SDAP 1930-1932, stukken m.b.t. Schmidts celstraf in 1932 en 1934, jaargangen van De Fakkel. Niet openbaar (7-7-1999) [* * *]
 
RSP gewest Het Gooi en omstreken 1933-1935, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Circulaires afdeling Hilversum Onafhankelijke Socialistische Partij. [* *]
 
Vereeniging voor Socialistische Ontwikkeling afdeling Zaandam 1933-1934, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Circulaires, correspondentie, financieel overzicht. [* *]
 
Stephanus Delhaas (1891-1939), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. enige stukken van de Onafhankelijke Socialistische Partij (strijdprogramma, aanzet van lezingen). [* *]
 
Jan Hilvers (1886-1956), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie met o.a. Schmidt en Van der Goes m.b.t Onafhankelijke Socialistische Partij. [* *]
 
Joop Flameling, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
In map 9 enig materiaal over de Onafhankelijke Socialistische Partij. [* *]
 
Lodolf A. van der Meulen (1893-1979), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. materiaal over Onafhankelijke Socialistische Partij en OSP-afdeling Haarlem. [*]