Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Oude SDAP-Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering

Naam partij Oude SDAP-Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering
Bronnen Aan zowel de Oude SDAP als de Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering is nog nauwelijks enige aandacht besteed. Denekamp (1982) en Zondergeld behandelen in het kort de Oude SDAP. De VPvW komt aan de orde in een biografisch artikel over Van den Muyzenberg van de hand van Denekamp (1994).
 
Van de VPvW is een klein partijarchiefje bewaard gebleven op het IISG. Het archief maakt deel uit van de collectie Meijers-Kehrer. Voorts bevat de collectie Hissink op het IIAV veel materiaal over de partij.
 
Van de OSDAP is onder meer materiaal te vinden in het PvdA-archief, in het archief Bosman en in de studiezaalmap Oude SDAP (alle IISG). Voorts zijn van de OSDAP enige brochures en exemplaren van Socialistisch Bulletin bewaard gebleven. Van het Mededelingenblad Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering is een exemplaar bewaard in het archief Meijers-Kehrer.
 
Beide partijen staan niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Beginselprogramma, Studiezaalmap Oude SDAP, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Verkiezingsprogramma, Archief Hedwig Meijers-Kehrer (OSDAP en VPvW), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Boeken P. Denekamp, Van SDAP naar PvdA. Hoe groot was het verlies? [doctoraalscriptie UvAmsterdam] (Amsterdam 1982)
C.H. Wiedijk, Sam de Wolff en het ontstaan van het Sociaal-Democratisch Centrum in de Partij van de Arbeid (Haarlem 1971)
Artikelen Paul Denekamp, 'Leo van den Muyzenberg (1914-1985): bellamyaan dus socialist', in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 36 (dec. 1994) (1994) 29-39
G.R. Zondergeld, 'Linkse dissenters in de koude oorlog: de Socialistische Unie (1950-1957)', in:E.K. Grootes en J. den Haan (red.) Geschiedenis, godsdienst, letterkunde. Opstellen aangeboden aan S.B.J. Zilverberg (red. E.K. Grootes en J. den Haan) (Roden 1989) 240-249
Periodiek Mededelingenblad Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering [1948 (nr. 1, april)-]
Socialistisch Bulletin. Uitgave van de Oude SDAP [1948-1949]
Brochures H. Loopuit-Speijer, 40.000 SDAP-ers
G. Kruit, Het parool voor den socialist (Leiden 1947)
Ook aanwezig op IISG.
Beginselprogramma Oude SDAP
Archieven Archief Hedwig Meijers-Kehrer, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Materiaal m.b.t. Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering, Socialistische Unie, Vrije Democratische Unie en Wereld Federalisten Beweging; o.a. correspondentie, enige notulen, pamfletten, brochures, verkiezingsprogramma's Oude SDAP, Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering, exemplaren Mededelingenblad Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering. [* * * *]
 
Collectie Catherine M.M. Hissink (1882-1971), Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
Veel stukken m.b.t. Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering (pamfletten, tekst toespraken, correspondentie met o.a. Meijers-Kehrer, Nierstrasz, Wereld Federalisten Beweging, mededelingenblad, samenwerking met Oude SDAP), Socialistische Unie (correspondentie o.a. met Pronk, Meijers-Kehrer), exemplaren Nieuwe Wereld, verslagen/notulen vergaderingen, pamfletten. [* * * *]
 
Studiezaalmap Oude SDAP, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Pamfletten, beginselprogram Oude SDAP, circulaires, krantenknipsels over oprichting. [* * *]
 
Archief PvdA K 12 1946-1947 Oude SDAP, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Krantenknipsels Oude SDAP, interne memo's over OSDAP. Niet openbaar. [* *]
 
Archief Fokke Bosman, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 65, exemplaren Socialistisch Bulletin, pamfletten Oude SDAP, krantenknipsels OSDAP. [* *]