Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart

Naam partij Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart
Bronnen Noch de Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart noch de Federatie voor Recht en Vrijheid heeft tot dusverre ooit de aandacht van een onderzoeker getrokken. Nochtans is van de partij een vrij uitvoerig archief aanwezig, dat onderdeel uitmaakt van het Archief Wijnaendts Francken-Dyserinck (IIAV). Hierin bevinden zich ook de belangrijkste documenten van de partij (oprichtingsakte, programma). Op het GA Den Haag bevindt zich bovendien nog een verzameling pamfletten en brochures van de partij. Een eigen periodiek heeft de partij niet gekend. In de media heeft de federatie weinig aandacht gekregen.
Programma Urgentieprogramma, Archief Wijnaendts Francken-Dyserinck, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
Statuten Archief Wijnaendts Francken-Dyserinck, Amsterdam, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
Brochures Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart (1952)
Archieven Esther Welmoed Wijnaendts Francken-Dyserinck, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
Periode 1897-1954, mappen 54 en 62 bevatten veel stukken met betrekking tot de Federatie Recht en Vrijheid en de Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart, o.m. correspondentie van en met Fabius, Russel, Feuilletau de Bruyn, Spanbroek en Helfrich, circulaires, verslagen en notulen verschillende vergaderingen (o.a. de oprichtingsvergadering), oprichtingsakte, statuten, urgentieprogramma, pamfletten, krantenknipsels van de Federatie Recht en Vrijheid. [* * * * *]
 
P.H. Ritter jr., Universiteitsbibliotheek Utrecht
Tal van stukken m.b.t. Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart (brochures, interne memo’s, notulen) en correspondentie o.a. met Russel, Wijnandts Francken-Dyserinck en Spanbroek. [* * * *]
 
Stukken betreffende de Tweede-Kamerverkiezingen HW I, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Doos 1952-1967, map 1952, brochures en pamfletten Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart. [* * *]