Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Pensioenactie

Naam partij Pensioenactie
Bronnen Van de Nederlandsche Bond voor Pensioenactie voor de Gepensionneerden der Zeemacht beneden den Rang van Officier is één exemplaar van het orgaan Ons Geluid bewaard gebleven, alsook een brochure. Voorts bevindt zich in de studiezaalmap Verkiezingen 1925 op het IISG een pamflet van de partij. De partij en de bond staan niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Periodiek Ons Geluid. Orgaan van den Nederlandschen Bond voor Pensioenactie voor de gepensionneerden der Zeemacht beneden den Rang van Officier. [1922-1923]
Van dit blad is slechts één exemplaar bewaard gebleven (nr. 13).
Brochures H.J. Hendrikse, Recht na plicht (1921)
Archieven Studiezaalmap Verkiezingen 1925, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Pamflet Pensioenactie. [* * *]