Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Plattelandersbond

Naam partij Plattelandersbond
Bronnen De Plattelandersbond is als partij nog nooit onderwerp van een onderzoek geweest. De partij wordt slechts zijdelings genoemd in de werken van De Ru en Kooij. Primair bronnenmateriaal is ook bijzonder schaars. Van het partijblad zijn slechts enkele jaargangen bewaard gebleven (KB en IISG). Het beschikbare archiefmateriaal is eveneens zeer mager.
Programma Partijprogramma, 1918, Parlement en Kiezer 1919/1920, zie NCC
Programma (Braat), 1925, Parlement en Kiezer 1925/1926, zie NCC
Programma (De Boer), 1925, Parlement en Kiezer 1925/1926, zie NCC
Beginselprogramma (NBTMP), 1932, Parlement en Kiezer 1932/1933, zie NCC
Statuten Bijlagen 1918 Vereenigingen Nederlandsche Staatscourant nr.332, Rotterdam, Koninklijke Bibliotheek
Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 26574, Rotterdam, Algemeen Rijksarchief
Boeken J.H. de Ru, Landbouw en maatschappij. Analyse van een boerenbeweging in crisisjaren (Wageningen 1979)
G.A. Kooy, Het echec van een volkse beweging. Nazificatie en denazificatie in Nederland 1931-1945 (Assen 1964)
Artikelen M. van den Heuvel, 'Boer Braat en het verzet tegen de zomertijd', in: Boerderij, jrg. 71, nr. 52 (24-09-1986) (1986) 42-43
Periodiek De Nieuwe Plattelander. Algemeen plattelandsch weekblad. Officieel orgaan van den Plattelanders Bond [1925-1931]
In de KB zijn slechts de jaargangen 1926 en 1927 raadpleegbaar. Op het IISG zijn voorts nog enige exemplaren aanwezig (13-1-1933, 6-4-1933, 20-4-1933).
De Nieuwe Plattelander. Officieel orgaan van de Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij en het Groene Front [1933-?]
Onregelmatig verschijnend.
De Plattelander. Orgaan van de Plattelandersbond [1920-1925]
Onregelmatig verschijnend. Op het IISG zijn enige exemplaren aanwezig (jrg. 1, nr. 1 en 1-11-1924).
Brochures A. Braat, Hoe lang nog cumulatie van functies en pensioenen? (Den Haag 1932)
A.W. IJzerman, Braat, de vader des plattelands? (Amsterdam 1925)
Programpunten
In Parlement en Kiezer 1918/1919.
Programpunten van den Plattelandersbond (richting de Boer)
In Parlement en Kiezer 1925/1926.
Program van Plattelandersbond (richting Braat)
In Parlement en Kiezer 1925/1926.
Program van Beginselen. Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij.
In Parlement en Kiezer 1932/1933.
Archieven Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 26574, Algemeen Rijksarchief
Statuten, correspondentie bestuur Plattelandersbond met ministerie van Justitie over koninklijke goedkeuring. [* * *]
 
Collectie Dresselhuys, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Map 25, 'Uit Braats politieke keuken' - typoscript R. Watjer over conflicten binnen de Plattelandersbond. [* * *]
 
Archief SDAP, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 2897a, pamflet Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij. [* *]
 
Particuliere collectie H. Zwart te Nunspeet, Privé
Correspondentie, statuten, vaandel Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij en enige exemplaren Nieuwe Plattelander.