Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Algemeene Staatspartij

Naam partij Algemeene Staatspartij
Bronnen De Staatsburger, het orgaan van de Algemeen Staatspartij, is compleet aanwezig op de KB. Het orgaan vormt de belangrijkste bron voor onderzoek naar de ASP. Voorts is ook het archief Frederik van Eeden op de Universiteitsbibliotheek van de UvA van belang. De statuten van de ASP zijn opgenomen in het verenigingenregister op het ARA. De ASP heeft voorts ook enige brochures nagelaten, onder andere van de hand van Van Eeden en Kamerling. Tenslotte heeft Fontijn in zijn biografie van Van Eeden enige aandacht besteed aan diens activiteiten binnen de ASP.
Programma Beginselverklaring, Parlement en Kiezer 1919/1920, zie NCC
Beginselverklaring, Collectie E. van Raalte, map 130, Algemeen Rijksarchief
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 24019, Den Haag, Algemeen Rijksarchief

Boeken Jan Fontijn, Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901 (Amsterdam 1996)
Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923. III: 1911-1918 (Culemborg 1971)
Periodiek De Staatsburger. Officieel orgaan van de Algemeene Staatspartij. [1915-1918]
Weekblad. Hoofdredacteur Coenraad Simon (1916-1917), H.Z. Zeegers de Beijl (1918). Aanwezig op KB.
Brochures D. Reiman, De kleurlooze middenstof, georganiseerd in de Staatspartij tot behartiging der belangen van het Nederlandsche volk (Baarn 1914)
Aftreding van minister Posthuma aan de koningin verzocht. Request van de Algemeene Staatspartij (1917)
Frederik van Eeden, Dichter en staatsman. Verkiezingsrede
H.J. van Ginkel, De leuze der verdrukten. Verkiezingsrede, uitgesproken op 6 juni 1918 te Amsterdam (1918)
Zeno Kamerling, Waarom ik geen S.D.A.P.-er wensch te zijn. Een ernstig woord aan de Nederlandsche arbeiders (Amsterdam 1917)
Zeno Kamerling, De Algemeene Staatspartij (Baarn 1918)
De Algemeene Staatspartij. Ontwikkeling, beginselen, statuten en huishoudelijk reglement
Grondbeginselen
In Parlement en Kiezer 1914/1915.
Beginselverklaring
In Parlement en Kiezer 1919/1920.
H.J. van Ginkel, De verzoening van godsdienst en wetenschap. Openbare voordracht gehouden .. 22 maart 1915 (Amsterdam 1915)
Archieven Collectie Frederik van Eeden, Universiteitsbibliotheek UvA
Inventarisnummers 731-774, 1351-1353 en XXIV C77. De collectie Van Eeden bevat veel correspondentie van verschillende leden van de Algemeene Staatspartij met Van Eeden in de periode 1916-1921 over allerlei zaken, variƫrend van de ideologische koers van de partij tot afspraken over toespraken tijdens de verkiezingscampagne. De brieven geven een aardig, zij het versnipperd beeld van de interne partijorganisatie. Voorts zijn opgenomen in deze collectie: verschillende brochures en pamfletten van de ASP, de statuten van de ASP en enige circulaires met betrekking tot de conflicten in de partij in 1919. Ook is een financieel overzicht van het jaar 1918 aanwezig in het archief. [* * * *]
 
Pamfletten bibliotheekcollectie H 527.553, Gemeentearchief Amsterdam
Pamfletten Werkt voort uwe partij en Open brief aan de kiezer. [* *]
 
Collectie E. van Raalte, Algemeen Rijksarchief
Map 130, beginselverklaring Algemeene Staatspartij. [* *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 24019, Algemeen Rijksarchief
Statuten Algemeene Staatspartij met correspondentie en goed-gedragverklaringen. [* *]
 
Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, Algemeen Rijksarchief
Inv.nr. 80, De kleurlooze middenstof. Orgaan uitgegeven door het comite ter oprichting eener Onafhankelijke Politieke Partij, 1913. [* *]