Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Rapaille Partij

Naam partij Rapaille Partij
Bronnen De geschiedenis van de Rapaille Partij is verscheidene malen geschreven (o.a. in Van Burkom en Mulder en Van Gelre en Zaal). De rapaljaan Coremans heeft de aandacht getrokken van Van der Pauw en Slechte. Archiefmateriaal over de Rapaille Partij is betrekkelijk schaars. Het meest interessant is een in het SDAP-archief aangetroffen rapport over de partij. De meeste gegevens over de partij zijn te vinden in periodieken als De Vrije Socialist, De Raad, en specifiek voor Rotterdam De Galg en De Rooie Hond. In de media heeft de partij vooral in de periode 1921-1922 betrekkelijk veel aandacht gekregen. De Rapaille Partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken F. van Burkom en H. Mulder, Erich Wichman 1890-1923. Tussen idealisme en rancune (Utrecht 1993)
J.L. van der Pauw, Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij (Rotterdam 1986)
Pieter van der Zwan, Had je me maar. Amsterdamse straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940 (Amsterdam 1979)
J. van der Merwe, Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen (Utrecht 1974)
Artikelen J.L. van der Pauw, 'L.G.A. Coremans, de Rapaljaanse volksvertegenwoordiger', in: Namens. Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, jrg. 1, nr. 4 (juni 1986) (1986) 192-194
C.H. Slechte, 'Coremans. Een vergeten Rapaljaan', in: Spiegel Historiael 1972, nr. 5 (1972) 274-279
Henk van Gelre en Wim Zaal, 'De Rapaille Partij', in: Elsevier's Weekblad, 29-9-1962 (1962)
Periodiek De Galg. Orgaan van de Rapaille-partij [1924 (juli)]
Hoofdredacteur L.G.A. Coremans. Ook aanwezig op IISG.
De Raad. Groot Amsterdamsch verkiezingsorgaan onder redactie van Cornelus de Gelder, bijgenaamd 'Had-je-me-maar' [1921]
Nr. 1 ook aanwezig op IISG.
De Rooie Hond. Orgaan van de Nederlandsche Rapaille Staatspartij [Ca. 1930]
Hoofdredacteur Sjaalman (L.G.A. Coremans). Verscheen te Rotterdam. Ook aanwezig op IISG.
De Vrije Socialist. Sociaal-anarchistisch orgaan [1898-1961]
Hoofdredacteur G. Rijnders.
Brochures Gerhard Rijnders, Van den straat in den raad. Waarom de anarchisten 'Had-je-me-maar' en Zuurbier in den Amsterdamschen Gemeenteraad wilden hebben (Amsterdam 1921)
Arnold van Raalte en Jules Calff, Z'n Edelachtbare ... Coremans!!! (1928)
Toneelstuk
Archieven Documentatiemap Rapaille Partij Doc. II, 654, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
O.a. handgeschreven stuk van Coremans over het 'hoe en waarom van de Rapaille-partij'; pamfletten en knipsels Rapaille Partij. [* * *]
 
SDAP-federatie en afdelingen Amsterdam 1894-1946, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map. 849, jaarverslag van de federatie Amsterdam 1921-1922. Algemeen overzicht van de werkzaamheden, het ledental en de financiële positie van de Rapaille Partij. [* * *]
 
Collectie Frida Katz, Algemeen Rijksarchief
Notities en knipsels over Hadjememaar. [* *]
 
Bibliotheekcollectie, Gemeentearchief Amsterdam
Pamfletten, foto’s en verkiezingskranten Rapaille Partij.