Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Recht en Vrijheid

Naam partij Recht en Vrijheid
Bronnen Over de activiteiten van Recht en Vrijheid in de Groningse gemeentepolitiek is een scriptie geschreven door Woldendorp. De Winter gaat in zijn artikel kort in op Recht en Vrijheid, zich daarbij baserend op Woldendorp. Het blad Recht en Vrijheid is, gedeeltelijk, bewaard gebleven op het IISG. Daarnaast zijn op het IISG tal van brochures van de partij beschikbaar. Archiefmateriaal is schaarser. Het archief Kolthek bevindt zich gedeeltelijk op het IISG en gedeeltelijk in de Groninger Archieven en bevat over Recht en Vrijheid niet bijzonder veel materiaal. De Groninger Archieven hebben voorts een collectie documentatiemateriaal en een pamflettencollectie van Recht en Vrijheid. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken Harry Woldendorp, Georgistische gemeentepolitiek in Groningen. Harm Kolthek en Recht en Vrijheid 1931-1941 [doctoraalscriptie] (1979)
Artikelen D. de Winter, 'Tussen ideaal en praktijk. Harm Kolthek en het Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS)', in: Jaarboek Anarchisme, dl. 1 (1994) (1994) 107-134
Periodiek De Uitweg uit den Socialen Nood. Maandelijks Orgaan van de Liberaal-Socialistische Beweging [1936-1940]
Ons Erfdeel. Weekblad van de Partij Recht en Vrijheid ter verbreiding en verwezenlijking der beginselen van Henry George [1938 (jrg. 7, 4 juni) - 1941 (jrg. 10, 29 maart), 1945-1977]
Voortzetting van Recht en Vrijheid.
Recht en Vrijheid. Orgaan van 'Recht en Vrijheid', vereeniging tot herstel van het gelijke recht van alle menschen op den grond [1931 (juni) - 1938 (jrg. 7, 28 mei)]
Hoofdredacteur Harm Kolthek jr. Oplage rond de 1800 tussen 1931 en 1933. Voortgezet als Ons Erfdeel. Ook aanwezig op IISG.
Brochures Recht en Vrijheid. Wat zij wil en hoe zij 't wil. Radioverkiezingsrede (Sappemeer 1932)
Aanwezig op IISG.
Pro en contra. Georgisme of liberalisme. Belangrijke polemiek tusschen de heeren Mr. Belinfante en H. Kolthek in de weekbladen 'De Vrijheid' en 'Recht en Vrijheid' … (Groningen 1934)
Recht en Vrijheid (Groningen 1934)
Zaai recht en vrijheid en ge oogst welvaart en vrede (Sappemeer 1937)
Pro en contra. Georgisme of Liberalisme. Belangrijke polemiek tusschen de heeren mr. Belinfante en H. Kolthek in de weekbladen De Vrijheid en Recht en Vrijheid … (Groningen 1939)
Archieven Harm Kolthek 1872-1946, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie Kolthek 1926-1950; correspondenten o.a. Bond tot Hervorming van den Grondeigendom, Joh. Kuiken, L. Reinders, A. Sevenster, J. Willems; pamfletten Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij, Recht en Vrijheid (De rooien liegen), Communistische Partij Holland, Revolutionair Socialistische Partij; krantenverslagen van toespraken Kolthek 1931, 1933; open brief Recht en Vrijheid aan de minister van Economische Zaken (9 p.) 1934; aantekeningen Kolthek over gebeurtenissen tijdens de bezetting 1940-1944. [* * *]
 
Grondpartij, 1918-1939, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 4, enige correspondentie (o.a. Kolthek, Sevenster, Kuiken) o.a. over mislukte fusie Bond tot Hervorming Grondeigendom en Recht en Vrijheid (1932). [* * *]
 
Documentatie verenigingen. Recht en Vrijheid, Groninger Archieven
Documentatie kranten over activiteiten Recht en Vrijheid in Groningse gemeenteraad. [* * *]
 
Stukken verkiezingen gemeenteraad Groningen, Groninger Archieven
Mappen 3812/6 t/m 3812/8, pamfletten, verkiezingskranten Recht en Vrijheid bij verkiezingen gemeenteraad Groningen 1931-1939. [* * *]
 
Romke de Waard (1863-1940), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. correspondentie met Kolthek en Sevenster, pamfletten en exemplaren Recht en Vrijheid. [* *]
 
Collectie Harm Kolthek, Groninger Archieven
O.a. correspondentie. [?]