Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Revolutionair Communistische Partij

Naam partij Revolutionair Communistische Partij
Bronnen De geschiedenis van de Revolutionair Communistische Partij is onder meer beschreven in de scripties van Keurentjes en Lubbersen. Voorts heeft Sal Santen zijn activiteiten in de Vierde Internationale in verschillende romans beschreven (o.a. Adios compañeros). Over Sal Santen is in 1982 een - met het Gouden Kalf beloonde - documentaire gemaakt door Rudolph van der Berg (Sal Santen rebel). Primair bronnenmateriaal over de RCP is rijkelijk aanwezig, onder meer in het partijarchief, het archief Sal Santen en het archief P.P. van ’t Hart, alle aanwezig op het IISG. Ook de Rode October is volledig raadpleegbaar.
Boeken Wim Bot, Generaals zonder troepen. Het Comité van Revolutionaire Marxisten zomer 1942-mei 1945 (Amsterdam 1986)
R. Lubbersen, Revolutionair socialisme in Nederland tussen oorlog en intrede. De RCP Nederlandse afdeling van de Vierde Internationale, van 1945 tot 1952 [doctoraalscriptie Amsterdam] (1983)
Rudolph van den Berg, Sal Santen rebel [documentaire, 16 mm, 75 min.] (1982)
Ruud Keurentjes, Sal Santen. Van revolutionair tot schrijver [doctoraalscriptie Nijmegen] (Nijmegen 1981)
P.J. Mol, De Trotzkistiese beweging in Nederland 1938-1946 [doctoraalscriptie Nijmegen]
Artikelen Th. van Tijn, 'Koude oorlog in de PvdA. Het Sociaal-Democratisch Centrum 1955-1959', in:B.W. Schaper [e.a.] Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de sociaal-democratie in Nederland (Amsterdam 1982) 69-77
Periodiek De Internationale. Theoretisch tijdschrift. Uitgave van de Revolutionnair Communistische Partij, Nederlandse sectie van de Vierde Internationale [1949]
Tweemaandelijks. Redactie C. van der Brink.
De Tribune. Weekblad van de Revolutionnair-Communistische Partij Nederlandse sectie van de Vierde Internationale [1946 (jrg. 4, nr. 76)-1952 (jrg. 10, nr. 287)]
Intern bulletin. Quatrième internationale. Uitgave van de R.C.P.
Brochures Wat willen de communisten? (Den Haag 1945)
Stellingen ter voorbereiding van het congres der Revolutionair-Communistische Partij, Nederlandse sectie van de Vierde Internationale (1947)
Aan de afgevaardigden voor het E.V.C.-congres
Archieven Studiezaalmap Revolutionair Communistische Partij 1948-1954, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Circulaires, verkiezingsprogramma, verkiezingspamfletten, financieel verslag 1950, verslagen vergaderingen en /spreekbeurten Revolutionair Communistische Partij, extra bulletin De Tribune. [* * * *]
 
Archief Barend Luteraan (1878-1970), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie (o.a. Ferares, Pablo, Th. van Tijn, Sociaal-democratisch Centrum), ontwerpresoluties, periodieken, enige notulen, circulaires, pamfletten m.b.t. Revolutionair Communistische Partij. [* * * *]
 
Archief Revolutionair Communistische Partij, Ned. sectie van de Vierde Internationale 1949-1960, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis [* * *]
 
Archief Anton J.S. Schouten, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Knipsels, periodieken, pamfletten van en over Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, Communistische Partij Nederland, Nationaal Arbeids-Secretariaat en Revolutionair Communistische Partij. [* * *]
 
Archief Fokke Bosman, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 63, circulaires, rapporten Revolutionair Communistische Partij. [* *]
 
Revolutionair Communistische Partij-Appèl Rotterdam, Gemeentearchief Rotterdam
Vlugschrift. [* *]
 
Archief Sal Santen (1915-1998), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Tal van stukken betreffende de Revolutionair Communistische Partij en Vierde Internationale, o.m. notulen politiek bureau RCP 1947-1948, correspondentie met vertegenwoordigers Vierde Internationale en RCP, verslag stichtingscongres RCP. Niet openbaar. [?]
 
Archief Pieter van 't Hart (1910-1975), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Materiaal m.b.t. Revolutionair Communistische Partij. Niet openbaar. [?]
 
Archief Maurice Ferares, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Stukken betreffende de Revolutionair Communistische Partij 1938,1946-1948 en de Vierde Internationale 1951-1969.