Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij

Naam partij Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij
Bronnen De geschiedenis van Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij is al in verschillende studies aan de orde gekomen. In Eekman en Pieterson zijn veel gegevens opgenomen over het ledental en de regionale en sociale verspreiding van de achterban. Ook wordt de geschiedenis van de RSAP en de Revolutionair Socialistische Partij kort behandeld. Voorts wordt in de twee biografieën van Sneevliet (Tichelman en Perthus) vrij uitvoerig aandacht besteed aan de RSAP. Primair bronnenmateriaal over de RSAP is relatief overvloedig aanwezig. Behalve tal van brochures en periodieken (o.a. De Baanbreker, De Nieuwe Fakkel) kan ook van een aantal archieven gebruik worden gemaakt. Het belangrijkste archief is het op het IISG gedeponeerde partijarchief. Daarnaast heeft het IISG nog verschillende persoonsarchieven in haar collectie die voor de studie naar de RSAP van belang kunnen zijn (o.a. Sneevliet, Van der Goes, Schouten). De RSAP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken Dennis Bos, Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan (1878-1970) (Amsterdam 1996)
Niko Markus (bezorger), Fritjof Tichelman (inleiding), 'Waarom schrijf je nooit meer?'. Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet (Amsterdam 1995)
Bas van der Plas, Henk Sneevliet, een politieke bibliografie 1905-1940 (Amsterdam 1994)
M. Eekman en H. Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen. Twee studies (Amsterdam 1987)
Arjen van Ginkel, Fokke Bosman. Leven voor de Beweging 1918-1940 [doctoraalscriptie] (Krommenie 1987)
Willy Buschak, Das Londoner Büro. Europäische Linkssozialisten in der Zwischenkriegszeit (Amsterdam 1985)
W. Bot, Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog. Het Marx-Lenin-Luxemburgfront, juli 1940-april 1942 (Amsterdam 1983)
Max Perthus, Henk Sneevliet. Revolutionair-socialist in Europa en Azië (Nijmegen 1976)
Fritjof Tichelman, Henk Sneevliet 1883-1942. Een politieke biografie (Amterdam 1974)
Artikelen Dick de Winter, 'De illegale rode omroep van de Revolutionaire Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) in Rotterdam 1939', in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 30 (juni 1993) (1993) 31-39
Christine Otten, 'Op zoek naar Johan Roebers, RSAP-er in Deventer', in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 26 (juni 1992) (1992) 58-64
Dick de Winter, 'J.H.E. Roebers, revolutionair-socialist in Deventer. Inleiding bij het artikel van Christine Otten', in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 26 (juni 1992) (1992) 49-57
Periodiek Arbeidersjeugd. Orgaan van de Leninistische Jeugd Garde [1937 -]
De anti-fascist! Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij [1939 - 1939/1940]
De Baanbreker. Orgaan van de RSAP, district Dordrecht [1936/1937 - ?]
De Internationale. Socialistisch maandblad voor politiek, wetenschap en kultuur [1935 (nr. 1-9, april-december)]
Voortzetting van De Nieuwe Weg. Voortgezet als De rode October.
De Nieuwe Fakkel. Orgaan van de Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij [1935 (18 maart)-1940]
Weekblad.
De Nieuwe Weg. Onafhankelijk revolutionnair socialistisch maandschrift [1929 (jrg. 4) - 1935 (jrg. 10)]
Samensmelting van Klassenstrijd en De Vlam. Voortgezet als De Internationale.
De Rode Duivel. Propaganda-blad van de Revolutionnair-Socialistische Arbeiders Partij. Federatie Rotterdam [1935-]
De Rode October. Maandschrift van de Revolutionnair Socialistische Arbeiderspartij [1936 (jrg. 1) - 1940 (jrg. 5)]
Voortzetting van De Internationale.
De Roodgardist. Orgaan van de Leninistische Jeugd Garde [1935 -]
Gardenieuws. Weekbericht van de Leninistische Jeugd Garde [1937-1939?]
Weekblad.
Recht voor allen. Orgaan van de federatie Rotterdam der R.S.A.P. [mei 1939]
Tegen de stroom. Anti-oorlogsorgaan van het N.A.S. en de R.S.A.P. [1935 -]
Brochures Jan Bladergroen, Bureaucratisch sectarisme of revolutionaire democratie? Over aard en redenen van het conflict in de R.S.A.P. (1936)
De R.S.A.P. in de Kamer (Amsterdam 1936)
2 delen.
Verzameling van brochures, uitgegeven door de R.S.A.P. en het Internationaal Solidariteits Fonds (Amsterdam 1935-1938)
Serie vlugschriften / R.S.A.P. (Amsterdam 1935-1938)
Strijdt met de R.S.A.P. (Amsterdam 1935)
Henk Sneevliet, Een lichtstraal uit het zuiden. Tilburgse arbeiders muiten. Waarschuwingssein voor de vakbeweging (Amsterdam 1935)
Henk Sneevliet, Oorlog en ondervoeding (Amsterdam 1937)
Henk Sneevliet, Het verdrag Stalin-Hitler (Amsterdam 1939)
Archieven Barend Luteraan, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. Correspondentie en documentatie Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, Revolutionair Communistische Partij; mappen 7 t/m 11 bevatten veel materiaal over de OSP, o.a. tal van brochures, pamfletten, financiële overzichten, correspondentie van partijbestuur OSP en van bestuur federatie Amsterdam OSP; in map 4 bevindt zich correspondentie van o.a. Jacques de Kadt en Frank van der Goes. [* * * *]
 
Fokke Bosman, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Memoires, correspondentie o.a. met Langkemper en Bouwman, verslag congres Socialistische Partij-Kolthek; stukken (correspondentie, circulaires, pamfletten e.d.) betreffende oppositie Communistische Partij Holland, Revolutionair Socialistische Partij-landelijk en RSP-Zaandam, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij-landelijk en RSAP-Zaandam. [* * *]
 
Henk Sneevliet, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. correspondentie met C.A. de Klerk, J. de Kadt, A. Langkemper, A. Menist, Henriette Roland Holst-Van der Schalk; stukken betreffende detentie, stukken betreffende lidmaatschap Tweede Kamer, aantekeningen voor toespraken. [* * *]
 
Anton J.S. Schouten 1934-1945, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Knipsels, periodieken, pamfletten, interne bulletins en andere uitgaven van en over o.a. de Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, Marx-Lenin-Luxemburg-Front en Revolutionair Communistische Partij. [* * *]
 
Stan Poppe, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie, rapporten, pamfletten, periodieken over Revolutionair Socialistische Partij, Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij en Marx-Lenin-Luxemburg-Front. [* * *]
 
Engelbertus Bouwman, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Manuscript Herinneringen van een oudstrijder in de arbeidersbeweging. [* * *]
 
Jacq. Engels, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie met Henriette Roland Holst-Van der Schalk; archieven Revolutionaire Jeugd Bond; dossiers over Revolutionair Socialistische Partij, Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaklubs, Communistische Partij Holland en Pacifistisch Socialistische Partij. [* * *]
 
Franc van der Goes, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Inv.nr. 1380, krantenknipsels over Revolutionair Socialistische Partij. [* * *]
 
P.P. van 't Hart, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Stukken betreffende Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, Revolutionair Socialistische Partij, Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Communistische Partij en Marx-Lenin-Luxemburg-Front (periodieken, pamfletten, knipsels). Niet openbaar (9-7-1999). [* * *]
 
Joop Flameling, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Stukken betreffende Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, Leninistische Jeugd Garde, Communistische Partij Nederland en Brug-groep. [* * *]
 
Dirk Schilp, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. correspondentie met Menist, NAS, verschillende afdelingen Revolutionair Socialistische Partij, verschillende afdelingen Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, Langkemper, P.J. Schmidt, Bouwman. [* *]
 
Hendrik Th. van Driesten 1911-1942, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Stukken betreffende Revolutionaire Jeugd Bond en Internationaal Solidariteits Fonds. [* *]
 
Revolutionair-Socialistische Partij, vanaf 1935 RSAP 1928-1940, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 
Revolutionar-Socialistische Partij gewest Het Gooi en Omstreken 1933-1935, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 
Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij, afdeling Amsterdam 1937-1939, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 
Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij afdeling Enschede 1935-1939, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 
Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij federatie Zaanstreek, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 
De Nieuwe Fakkel 1936-1938, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Knipsels uit De Nieuwe Fakkel, geplakt op pamfletten Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij.