Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Revolutionair Socialistische Partij

Naam partij Revolutionair Socialistische Partij
Bronnen Hoewel een goed overzichtswerk nog ontbreekt, is de geschiedenis van de Revolutionair Socialistische Partij al in verschillende studies aan de orde gekomen. In Eekman en Pieterson zijn veel gegevens opgenomen over het ledental en de regionale en sociale verspreiding van de achterban. Ook wordt de geschiedenis van de RSP kort behandeld. Voorts wordt in de twee biografieƫn die over Sneevliet zijn geschreven (Tichelman en Perthus) vrij uitvoerig aandacht besteed aan de RSP. Primair bronnenmateriaal over de RSP is relatief overvloedig aanwezig. Behalve van tal van brochures en periodieken (o.a. De Baanbreker) kan ook van een aantal archieven gebruik gemaakt worden. Het belangrijkste archief is het op het IISG gedeponeerde partijarchief. Daarnaast heeft het IISG nog verschillende persoonsarchieven in haar collectie die voor de studie naar de RSP van belang kunnen zijn (o.a. Sneevliet, Van der Goes, Schouten). De RSP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken Niko Markus (bezorger), Fritjof Tichelman (inleiding), 'Waarom schrijf je nooit meer?'. Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet (Amsterdam 1995)
Bas van der Plas, Henk Sneevliet, een politieke bibliografie 1905-1940 (Amsterdam 1994)
M. Eekman en H. Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen. Twee studies (Amsterdam 1987)
Max Perthus, Henk Sneevliet. Revolutionair-socialist in Europa en Aziƫ (Nijmegen 1976)
Fritjof Tichelman, Henk Sneevliet 1883-1942. Een politieke biografie (Amterdam 1974)
F.R. Kat, RSP en OSP. Korte geschiedenis van twee linkse splinterpartijtjes [doctoraalscriptie]
Periodiek De Aanval. Afdeling Amsterdam R.S.P. [1935]
De Baanbreker. Orgaan van de Revolutionnair Socialistische Partij [1929/1930-1934/1935 (jrg. 6)]
Samengegaan met De Fakkel. Voortgezet als De Nieuwe Fakkel. Ook aanwezig op IISG.
De Nieuwe Weg. Onafhankelijk revolutionnair socialistisch maandschrift [1929 (jrg. 4)- 1935 (jrg 10)]
Samensmelting van Klassenstrijd en De Vlam. Voortgezet als De internationale.
De Vlam. Onafhankelijk socialistisch maandblad voor politiek en economie [1928]
Samengegaan met Klassenstrijd. Voortgezet als De Nieuwe Weg.
Klassenstrijd. Is een veertiendaagsch revolutioniar socialistisch blad [1926-1928 (jrg. 3)]
Samengegaan met De Vlam. Voortgezet als De Nieuwe Weg.
Solidariteit. Weekblad van het Revolutionair Socialistisch Verbond in Nederland [1927-1928]
Redactie Jelle Boersma (=J.A. Engels), W.A. Bouma.
Storm. Verkiezingsorgaan der R.S.P., gewest Overijssel [1933 (nr. 1)]
Brochures H. Sneevliet, De daad nu! Oppositie en revolutionaire vakbeweging (Amsterdam 1932)
H. Sneevliet, Spontaan verzet tegen steunverlaging. Storm in de Jordaan (Zaandam 1934)
E. Bouwman, Het parlementarisme en de R.S.P. (Amsterdam 1935?)
W.F. Dolleman, Weg met het reformisme! Weg met het nationaal bolsjewisme! Strijd mee tegen het fascisme! (Amsterdam 1935?)
J. Gans, Open brief aan de Nederlandsche arbeiders. Het bankroet der 3e Internationale (Zaandam 1934)
F. Bosman, De dictatuur van het proletariaat (Amsterdam 1936)
F. Bosman, Socialisten op den terugtocht. Is de brochure van mr. J.E.W. Duijs incidenteel? (Amsterdam 1933?)
Waarschuwing aan de Rotterdamsche arbeiders over het geval van Van Burink, gemeenteraadslid en de inbraken en meerdere dingen. [Door] eenige bestuurders van de R.W.B. en R.S.P.-leden (1932)
Archieven Revolutionair Socialistische Partij, vanaf 1935 RSAP 1928-1940, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. notulen en andere bestuursstukken, correspondentie met partijbestuurders, afdelingen en gewesten, ledenlijsten, stukken over fusie met Onafhankelijke Socialistische Partij, over internationale contacten en over uitgave periodieken. [* * * * *]
 
Fokke Bosman (1893-1971), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Memoires, correspondentie o.a. met Langkemper en Bouwman, verslag congres Socialistische Partij-Kolthek; stukken (correspondentie, circulaires, pamfletten e.d.) betreffende Communistische Partij Holland-oppositie, Revolutionair Socialistische Partij-landelijk en RSP-Zaandam, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij-landelijk en RSAP-Zaandam. [* * * *]
 
Revolutionair Socialistische Partij gewest Het Gooi en Omstreken 1933-1935, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. correspondentie van voorzitter gewest. [* * *]
 
H.J.F.M. (Henk) Sneevliet (1883-1942), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. correspondentie met C.A. de Klerk, J. de Kadt, A. Langkemper, A. Menist, H. Roland Holst-Van der Schalk; stukken betreffende detentie, stukken betreffende lidmaatschap Tweede Kamer, aantekeningen voor toespraken. Niet openbaar. [* * *]
 
Anton J.S. Schouten (1934-1945), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Knipsels, periodieken, pamfletten, interne bulletins en andere uitgaven van en over o.a. de Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, Marx-Lenin-Luxemburg-Front en Revolutionair Communistische Partij. [* * *]
 
Stan Poppe, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie, rapporten, pamfletten, periodieken over Revolutionair Socialistische Partij, Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij en Marx-Lenin-Luxemburg-Front. [* * *]
 
Jacq. Engels (1896-1982), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie met Henriette Roland Holst; archieven Revolutionaire Jeugd Bond; dossiers over Revolutionair Socialistische Partij, Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaklubs, Communistische Partij Holland en Pacifistisch Socialistische Partij. [* * *]
 
P.P. van 't Hart (1910-1975), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Stukken betreffende Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, Revolutionair Socialistische Partij, Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Communistische Partij en Marx-Lenin-Luxemburg-Front (periodieken, pamfletten, knipsels). Niet openbaar (9-7-1999). [* * *]
 
Engelbertus Bouwman (1882-1955), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Manuscript Herinneringen van een oudstrijder in de arbeidersbeweging. [* *]
 
Dirk Schilp (1893-1969), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. correspondentie met Menist, NAS, verschillende afdelingen Revolutionair Socialistische Partij, verschillende afdelingen Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, Langkemper, P.J. Schmidt, Bouwman. [* *]
 
Frank van der Goes (1859-1939), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Invnr. 1380, krantenknipsels over Revolutionair Socialistische Partij. [* *]