Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Algemeene Welvaartspartij

Naam partij Algemeene Welvaartspartij
Bronnen Van en over de Algemeene Welvaartspartij is nauwelijks bronnenmateriaal gevonden. Gewezen kan slechts worden op een pamflet van de partij in het GA Amsterdam en op een enkele brief in het archief van het RODI. Voorts is van de partij een manifest afgedrukt in het Nieuws van den Dag (13-3-1929). Het bericht van de partij niet deel te nemen aan de verkiezingen van 1933 is te vinden in De Vrijheid (3-11-1933). De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Partijprogramma, Collectie Pamfletten, Gemeentearchief Amsterdam
Archieven Archief Hoofdbestuur der PTT inzake Radio-Omroep en Radiodistributie (RODI) 1919-1940, Algemeen Rijksarchief
Map 348, brief van F.C. den Hartigh in verband met. aanvraag spreektijd op de radio plus pamflet. [* * *]
 
Collectie pamfletten, Gemeentearchief Amsterdam
Pamflet Algemeene Welvaartspartij met programma. [* * *]