Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Roomsch-Katholieke Boerenpartij

Naam partij Roomsch-Katholieke Boerenpartij
Bronnen Naar de Roomsch-Katholieke Boerenpartij van Obers is voorzover bekend nog geen studie verricht. Wel is er een aantal studies dat ingaat op de positie van de Limburgse boeren eind jaren twintig-begin jaren dertig (Korsten, Vellenga, Duffhues). In het boek van Duffhues komt ook de oprichting van de RK Boerenpartij in 1932 aan de orde.
 
Er is vrijwel geen archiefmateriaal over de RK Boerenpartij. In het RKSP-archief bevindt zich een pamflet van de RKSP gericht tegen de lijst van Obers. In het bisschoppelijk archief in Den Bosch is een exemplaar aanwezig van het orgaan van de RK Boerenpartij uit 1932.
 
In de Limburger Koerier zijn in de maanden mei, juni en juli 1929 verscheidene kritische stukken over de RK Boerenpartij te vinden, evenals een boze ingezonden brief van Obers. De circulaire die de partij na haar oprichting uitgaf, is tot dusverre niet gevonden. De RK Boerenpartij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken J. Korsten, Standhouden door veranderingen. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen (Nijmegen 1996)
T. Duffhues, Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996 (Nijmegen 1996)
S.Y.A. Vellenga, Katholiek Zuid-Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig (Assen 1975)
Periodiek Land en Vee. Weekblad voor den Limburgsche Landbouwbond en den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond [1907-1945 (jrg. 35, nr. 40)]
Orgaan der R.K. Boerenpartij. In federatief samenwerken met RK tuinders, middenstand en arbeidersgroepen over geheel Nederland [1932 (1 mei) -]
Van het blad is slechts één exemplaar gevonden.
Brochures Aan alle RK boeren, tuinders en plattelandsbewoners in Nederland (1932)
Archieven Archief Rooms Katholieke Staatspartij Map 64, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Pamflet RKSP tegen de RK-Boerenpartij/Lijst Obers. [* *]
 
BB 1, C2 Actie kleine boeren, Archief Bisdom 's-Hertogenbosch
Exemplaar Orgaan der R.K. Boerenpartij nr 1 (1-5-1932). [* *]