Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Sociaal-Democratische Volkspartij

Naam partij Sociaal-Democratische Volkspartij
Bronnen Van het partijblad van de Sociaal-Democratische Volkspartij, Het Volksblad, is één exemplaar bewaard gebleven op het IISG. Voorts heeft Vellenga een kleine passage aan de partij gewijd. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken S.Y.A. Vellenga, Katholiek Zuid-Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig (Assen 1975)
Periodiek Het Volksblad. Uitgave der Soc. Dem. Volkspartij [1929]
Voortzetting van Limburgsch Volksblad.