Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Socialistische Partij

Naam partij Socialistische Partij
Bronnen Er is nauwelijks studie verricht naar de Socialistische Partij. Feitelijk gaan alleen Altena en Eekman en Pieterson zeer beknopt in op de partij. De Winters studie handelt vooral over Koltheks rol in het NAS. Ook wat primair bronnenmateriaal betreft is de situatie niet zeer florissant. Van de hand van Kolthek (en ook van andere partijleden) zijn enige brochures verschenen, terwijl ook het blad Recht voor Allen geraadpleegd kan worden. Archiefmateriaal is er echter nauwelijks. De hier genoemde archieven zijn alle van beperkt belang. In de pers is spaarzaam aandacht besteed aan de SP. Ook in het NAS-blad De Arbeid komt de SP weinig aan de orde. De SP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Beginselprogramma, 1918, Parlement en Kiezer 1918/1919, zie NCC
Boeken Bert Altena, ‘Een broeinest der anarchie’. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijk ontwikkeling, Vlissingen 1875-1929 (1940) (Amsterdam 1989)
M. Eekman en H. Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen. Twee studies (Amsterdam 1987)
Arjen van Ginkel, Fokke Bosman. Leven voor de Beweging 1918-1940 [doctoraalscriptie] (Krommenie 1987)
Volkert Bultsma en Evert van der Tuin, Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940 (Amsterdam 1980)
Artikelen D. de Winter, 'Tussen ideaal en praktijk. Harm Kolthek en het Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS)', in: Jaarboek Anarchisme, dl. 1 (1994) (1994) 107-134
Periodiek De Socialist. Weekblad van de Socialistische Partij in Nederland [1918 (jrg. 1)]
Recht voor allen. Weekblad van de Socialistische Partij in Nederland [1918 (jrg. 1, nr. 1 april)-1925 (jrg. 8, nr 12)]
Brochures Beginselverklaring en verkiezingsprogramma
In Parlement en Kiezer 1918/1919 t/m 1921/1922.
De Socialistische Partij. Haar ontstaan, doel en streven (Amsterdam 1918)
Listige politiek: hoe een Schiedamsche raadscommissie beschuldigingen onderzoekt (Schiedam 1922)
Harm Kolthek, De S.D.A.P. in Nederland
Harm Kolthek, De geestelijke burgerwacht
Harm Kolthek, Militairisme, socialisme en Roode legers (Amsterdam 1921)
Harm Kolthek, Revolutie en geweld (1921)
Harm Kolthek, Weg met het koningschap! (Enschede 1920)
Archieven SDAP-federatie en afdelingen Amsterdam 1894-1946, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Mappen 329, 363 en 383, manifest Socialistische Partij, oproepen vergadering 1918, verkiezingsmateriaal verkiezingen 1922 en 1923. [* * *]
 
Harm Kolthek, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie Kolthek 1926-1950; correspondenten o.a. Bond tot Hervorming van den Grondeigendom, Joh. Kuiken, L. Reinders, A. Sevenster, J. Willems; pamfletten Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij, Recht en Vrijheid (De rooien liegen), Communistische Partij Holland, Revolutionair Socialistische Partij; krantenverslagen van toespraken Kolthek 1931, 1933; open brief Recht en Vrijheid aan de minister van Economische Zaken (9 p.) 1934; aantekeningen Kolthek over gebeurtenissen tijdens de bezetting 1940-1944. [* *]
 
Fokke Bosman, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Verslag vergadering Socialistische Partij 1918. [* *]
 
Nationaal Arbeiders Secretariaat 1900-1938, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Niets over de Socialistische Partij. [*]
 
Harm Kolthek, Groninger Archieven [?]