Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Sport-Partij

Naam partij Sport-Partij
Bronnen Van de Sport-Partij is vrijwel geen bronnenmateriaal aangetroffen. Verwezen kan slechts worden naar een pamflet in het GA Den Haag, naar het in verschillende kranten afgedrukte Manifest der Sport-Partij (o.a. Nieuws van den Dag, 29-6-1925) en naar enige verkiezingsadvertenties (o.a. Haagsche Courant, 30-6-1925). Informatie over de debatten over de olympische subsidies is onder meer te vinden in Arnoldussen.
Boeken Paul Arnoldussen, Amsterdam 1928. Het verhaal van de IXe Olympiade (Amsterdam 1994)
Archieven Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen HW 1, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Doos 1913-1929, map Verkiezingen 1925, pamflet Sport-Partij. [* * *]
 
Archief Willem Drees, Algemeen Rijksarchief
Inv.nr. 75, schotschrift SDAP tegen de Sport-Partij. [* *]