Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Vaderlandsch Verbond

Naam partij Vaderlandsch Verbond
Bronnen A.A. de Jonge en Zaal hebben in hun werk enige aandacht aan het Vaderlandsch Verbond besteed. Primair bronnenmateriaal van/over het Vaderlandsch Verbond is rijkelijk voorhanden. Van het waarschijnlijk belangrijkste archief, het archief J.A.A.H. de Beaufort, bleken de voor het Vaderlandsch Verbond relevante dozen bij verschijning echter onvindbaar. Van belang zijn voorts de archieven De Jong (IISG) en de documentatiemappen op het NIOD. Van de partijperiodiek van het Verbond Ons Vaderland zijn slechts enkele exemplaren bewaard (IISG). Andere relevante bladen zijn Nederland en Staatkundige Brieven. Ook zijn enkele brochures beschikbaar. Voorts is in de landelijke pers relatief veel aandacht aan het Verbond besteed.
Programma Beginselprogramma, Statuten met toelichting en kort program van beginselen (Den Haag 1927), Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Statuten Statuten met toelichtingen en kort program van beginselen (Den Haag 1927), Amsterdam, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Boeken A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de Wereldoorlogen (Utrecht 1982)
Periodiek Nederland. Een onafhankelijk algemeen weekblad [1926 (juni) -]
Ons Vaderland. Wekelijksche uitgave van het Vaderlandsch Verbond
Op IISG drie exemplaren aanwezig: 1925 nrs. 2, 3 en 5.
Staatkundige Brieven [1883-1929]
Redacteur S. van Houten. Relevant zijn de jaargangen 1924-1927.
Brochures Vaderlandsch Verbond. Staatkundige Vereeniging, opgericht 12-11-1924 (Den Haag 1925)
Het Vaderlandsch Verbond en de vrijheid (Den Haag 1925)
Kiesreglement tot vaststelling van de door het Vaderlandsch Verbond in te dienen candidatenlijst voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in juni 1925 (1925)
Oproep van het Vaderlandsch Verbond (Den Haag 1925)
Statuten met toelichting en kort program van beginselen van de vereeniging Het Vaderlandsch Verbond en de vrijheid (Den Haag 1927)
J.W. Nierstrasz, Volk en staat (Den Haag 1925)
J.G. Schürmann, Welvaart, orde en gezag. Rede uitgesproken in den Constitueerende Vergadering van Het Vaderlandsch Verbond op zaterdag 12 juni 1926 te Amsterdam (Den Haag 1926)
W.D.de Jonge, Het parlementaire stelsel en de vrijheid van den kiezer (Haarlem 1933)
C. van Tuinen, Wij blijven weerbaar. Rede op 12 juni 1925 uitgesproken te Utrecht (Den Haag 1925)
Aan wie de schuld? Naar aanleiding van het boek 'Van crisis tot oorlog' van de hand van luitenant generaal b.d. H.L. van Oordt (Rotterdam 1930)
Archieven Documentatiemap Vaderlandsch Verbond Doc. II, 814a, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Verklaring van G.H.J.A. Hafkamp: opgenomen RIOD 9-9-1947; rapport: Verbond van Actualisten en Vaderlandsch Verbond. Geschiedenis. W. Haighton (overdruk); correspondentie: o.a. Rondschrijven uitvoerenden raad van Het Vaderlandsch Verbond van 3-7-1931 aan Bezem-groepen, Verbond van Nationalisten, Nieuw Verbond van Nationalisten om te komen tot samenwerken; correspondentie met C. Zuidam i.v.m. afgeketste samenwerkingsplannen VV; verkiezingspamfletten, circulaires. [* * * *]
 
K.H.E. de Jong, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Materiaal betreffende Verbond voor Actualisten, Vaderlandsch Verbond en Nieuw Verbond van Nationalisten. [* * *]
 
Archief Het Vrije Volk Map 61 Knipselarchief Vaderlandsch Verbond, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis [* * *]
 
Collectie J.A.A.H. de Beaufort, onderdeel van familiearchief De Beaufort, Algemeen Rijksarchief
Map 58, Stukken m.b.t. Vaderlandsch Verbond. Geen inventaris. Toegankelijkheid: slecht; deze doos is zoek geraakt. [?]
 
Collectie W.D. de Jonge, Algemeen Rijksarchief
Brochures Vaderlandsch Verbond; Staatkundige Brieven van Van Houten; stukken van de kieswetcommissie LSP. Inventaris. [*]
 
Documentatie Doc. II, 264, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
L.F. de Jong, Nationaal-Socialistische en Fascistische organisaties - behalve de NSB - in Nederland en België. Rapport pp 17-23 en 121.
 
Documentatie Doc. II, 265, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
L.F. de Jong, Nationaal-Socialistische en Fascistische organisaties - behalve de NSB - in Nederland en België. Overzicht documentatiemateriaal pp 322-325.