Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Kiesvereeniging Vrijdenkers naar het Parlement

Naam partij Kiesvereeniging Vrijdenkers naar het Parlement
Bronnen De Kiesvereeniging Vrijdenkers naar het Parlement is in de historiografie nog niet aan bod gekomen. Dit geldt wel voor de vrijdenkersbeweging in het algemeen (o.a. Constandse, Baars). In het archief van De Dageraad (IISG) is één map opgenomen met enige knipsels over de kiesvereniging. Voorts zijn in de archieven van de SDAP-Den Helder en SDAP-Amsterdam pamfletten aangetroffen. Van groot belang is het blad 'de Vrijdenker' , dat enige aandacht heeft besteed aan de partij. Belangrijkste primaire bron is de brochure 'Vrijdenkers naar het parlement. Waarom? Waartoe? (aanwezig op het IISG).
Boeken J. Baars [e.a.], 125 jaar vrijdenken (Rotterdam 1981)
Anton L. Constandse, 120 jaar vrijdenkers beweging. De Dageraad. De Vrije Gedachte (Rotterdam 1976)
Periodiek De Vrijdenker. Officieel orgaan van de Vrijdenkersvereeniging De Dageraad [1920-1940]
Aanvankelijk maandblad, vanaf december 1922 wekelijks.
Brochures Vrijdenkers naar het parlement. Waarom? Waartoe?
Archieven Vrijdenkersvereeniging De Dageraad / De Vrije Gedachte, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
4.08, dossier Kiesvereniging Vrijdenkers naar het parlement, exemplaren De Vrijdenker, met ingezonden brieven van de kiesvereniging, en een exemplaar van De Toekomst. Orgaan der Landelijke Federatie van Sociaal-Anarchisten (18-3-1922), met daarin opgenomen een kritisch artikel over de kiesvereniging, alsook van De Dageraad. Atheïstisch Orgaan (31-3-1922); pamflet Vrijdenkers naar het Parlement. [* * *]
 
SDAP-afdeling Den Helder 1898-1940, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Pamfletten verkiezing J.J. Schoefelenberger in Den Helder. [* * *]
 
SDAP federatie en afdelingen Amsterdam 1894-1946, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 394, pamflet Vrij Nederland!. [* *]