Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Zwart Front

Naam partij Zwart Front
Bronnen Over het Zwart Front zijn twee uitgebreide studies verschenen van Zondergeld en Schippers. Ook in A.A. de Jonge en Joosten komt het Front ruimschoots aan bod.
 
Van zowel het Zwart Front als het Nationaal Front is veel materiaal beschikbaar in tal van archieven. Hieronder staan slechts de belangrijkste weergegeven. Veruit het meest volledige archief is het partijarchief van het Zwart Front/Nationaal Front (RA Noord-Brabant). Deze beide archieven, evenals het persoonlijk archief van Arnold Meijer, zijn echter niet openbaar. Wel openbaar zijn de minder volledige, maar zeker bruikbare archieven op het NIOD (Zwart Front/Nationaal Front). Voor aanvullend onderzoek kan ook gebruikt gemaakt worden van de persoonsarchieven van Lutkie (KDC), Haighton (RA Noord-Brabant) en Valckenier Kips (NIOD), alsook van de archieven van het bisdom 's-Hertogenbosch. Daarnaast is ook het blad Zwart Front van nut.
Programma Beginselverklaring, 1935, Archief Zwart Front, 168 d, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Urgentieprogramma, 1935, Archief Zwart Front, 168d, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Statuten Archief van de Politieke Beweging Zwart Front, Den Bosch, Rijksarchief Noord-Brabant
Boeken M. Trommelen, Zwart Front in Breda [doctoraalscriptie Utrecht] (1993)
Maatschappelijke stromingen in Oisterwijk 1918-1940 (Tilburg 1993)
Toine Waterreus, Mijn woord zij u een zweep, met driedubbele knopen. Arnold Meijer en Wouter Lutkie, conservatisme, katholicisme, fascisme [doctoraalscriptie Utrecht] (1988)
G.J.G. de Gier, Alfred Haighton. Financier van het fascisme (Amsterdam 1988)
G. Groeneveld, Steven Barends: querulant in fascistisch letterland (Hilversum 1988)
J.L. Schippers, Zwart en Nationaal Front. Latijns georiënteerd rechts-radicalisme in Nederland (1922-1946) (Amsterdam 1986)
G.R. Zondergeld, Een kleine troep vervuld van haat. Arnold Meijer en Het Nationaal Front (Houten 1986)
Fred Meulmeester, Nederlandsch Volksfascisme Zwart Front in Oisterwijk, april 1935-april 1940 [doctoraalscriptie Utrecht] (1984)
L.M.H. Joosten, Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940 (Utrecht 1982)
A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de Wereldoorlogen (Utrecht 1982)
Frank Storm, Alles voor het Vaderland? Een onderzoek naar de bijzondere rechtspleging ten aanzien van Arnold Meijer [doctoraalscriptie Groningen] (1981)
Wim Zaal, De Nederlandse fascisten (Amsterdam 1973)
Fr. van Noort, Nationaal Front en Arnold Meijer [doctoraalscriptie] (Zulte 1961)
W.H. Haighton, [Ongepubliceerd rapport 1947, NIOD Doc. I, 622] (1947)
Adalbert Smit, Fascistische en Nationaal-Socialistische stroomingen in Nederland van 1921-1935 [ongepubliceerd rapport 1947, NIOD Doc. II, 574] (1947)
A. Haighton, [Manuscript handelende over de fascistische bewegingen en nationaal-socialistische bewegingen] (aug. 1933) [ongepubliceerd rapport RA Noord-Brabant] (1933)
G.C. Labouchère, [Ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. I, 995f]
L.F. de Jong, Nationaal-Socialistische en Fascistische organisaties - behalve de NSB - in Nederland en België [ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. II, 264-266]
R.H.A.J. Maartens, Nationaal Front [doctoraalscriptie]
Artikelen P. van Lent, 'Een bijzondere rechtspleging? De beoordeling van Arnold Meijer en zijn Nationaal Front na de Bevrijding (1944-1948)', in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 11 (1994) (Den Bosch 1994) 128-153
A. van den Oord, 'Tegen de baantjesgasten van de staat. Collectieve acties van het volksfascisme Zwart Front in Oisterwijk tijdens de jaren dertig', in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 11 (1994) (Den Bosch 1994) 17-40
R.J.O.H.M.J.G. van Hoevell en M.J.B. Theeuwes, 'Zwart Front en de Zaak Oss', in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 4 (1987) (Den Bosch 1987) 149-166
J.L. Schippers, 'Zwart en Nationaal Front', in: Spiegel Historiael 1987, nr. 22 (1987) 550-556
Periodiek De Weg. Weekblad van Nationaal Front. [1940 (27 apr.)-1941 (30 aug.)]
Frontnieuws van en voor Groot-'s-Gravenhage, afdelingsorgaan van afdeling Den Haag van N.F. [1941 (14 mrt.-15 aug.)]
Nederlandsch Dagblad. Orgaan van het Nationaal Front [1940 (8 juli)-1941 (14 aug.)]
Zwart Front. Orgaan van het gewest 's-Hertogenbosch-Eindhoven van de A.N.F.B. [1933 (3 nov. 1933)-1935 (4 apr. 1935, jrg. 2)]
Zwart Front. Weekblad van het Nederlandsch Volksfascisme [1934 (17 sept.)-1935 (mrt.)]
Opgegaan in Zwart Front. Orgaan van het gewest 's-Hertogenbosch-Eindhoven van de A.N.F.B.
Brochures Wat wil Nationaal Front? Nadere omschrijving van beginselen, doel en streven van 'Nationaal Front' (Oisterwijk 1940)
Beknopte beginselverklaring van het Nederlandsch Volksfascisme 'Zwart Front' (Oisterwijk 1934)
Het Nederlandsch Volksfascisme 'Zwart Front' tegen N.S.B. (Oisterwijk 1935)
Wat wil Zwart Front? Nadere omschrijving van beginselen, doel en streven van het Nederlandsch Volksfascisme 'Zwart Front' (Oisterwijk 1934)
Wie en wat is Arnold Meijer en zijn Nationaal Front (Den Haag)
Wat wil Nationaal Front. Nadere omschrijving van beginselen, doel en streven van 'Nationaal Front' (Den Haag 1941)
Alfred A. Haighton, Arnold Meijer's Maskerade (Driebergen 1941)
Alfred A. Haighton, Waarheen voert Mussert? (Oisterwijk 1937)
W.H.M. van den Hout, Arnold Meijer strijdt om Nederland (Den Haag 1941)
Louis Knuvelder, Arnold Meijer. Leven en karakter. Een korte schets (Den Haag 1941)
Dum-Dum, Jeugd in opstand (Oisterwijk 1935)
J. van den Eerden, Het Fascisme en de Christelijke Religie (Oisterwijk 1935)
Arnold Meijer, Wij vergaan (Oisterwijk 1932)
Arnold Meijer, Waarheen? Fascisme, R.K. staatspartij (Oisterwijk 1933)
Arnold Meijer, Boer, het is tijd! Het fascisme komt! (Oisterwijk 1934)
Arnold Meijer, Het Nederlandsch Volksfascisme en de Joden (Oisterwijk 1934)
Arnold Meijer, De Burcht van Schaepman een ruïne.. (Oisterwijk 1936)
Arnold Meijer, Van democratische waarde naar fascistische orde (Oisterwijk)
Arnold Meijer, Anti-Colijn (Oisterwijk 1937)
Arnold Meijer, Neen, Mussert! De N.S.B. heeft geen fundament .. (Oisterwijk 1938)
Arnold Meijer, Terug uit de gevangenis .. Gedachten over huisgezin en ras, gezag en vrijheid, kapitaalophooping en bezitloosheid, buitenlandsche politiek (Oisterwijk 1938)
Arnold Meijer, Vier weken Spanje (Oisterwijk 1937)
Arnold Meijer, Dagboek van Nr.195/3532 (Oisterwijk 1936)
Voorwoord van J.H. Valckenier Kips.
Arnold Meijer, Nederland in de branding (Den Haag 1940)
Arnold Meijer, Nederland en het nieuwe Europa (Den Haag 1940)
Arnold Meijer, Waarheen Nederland? (Den Haag 1940)
Arnold Meijer, Arnold Meijer installeert de Cultureele en Sociaal-Economische Kamers van Nationaal Front (Den Haag 1940)
Arnold Meijer, Samenwerking? Naar de eenheid op reeelen grondslag (Den Haag 1940)
Arnold Meijer, Nederland en de Joden (Den Haag 1941)
Arnold Meijer, Alles voor ons Vaderland Nederland. Een sterkend woord uitgesproken bij den aanvang van 1941 (Den Haag 1941)
Arnold Meijer, Bezinning over begrippen en mogelijkheden van den nieuwen tijd (Den Haag 1941)
Arnold Meijer, Pruisische practijken in herrijzend Nederland! (Oisterwijk 1945)
Arnold Meijer, Tusschen Leeuw en Adelaar. Een vergroot Nederland. De wacht van Europa (Oisterwijk 1945)
Arnold Meijer, Alles voor het Vaderland (Oisterwijk 1946)
J.H. Scheps, Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland (Den Dolder 1941)
Archieven Archief van de Politieke Beweging Zwart Front, Rijksarchief Noord-Brabant
Diverse stukken Zwart Front o.a.: statuten, huishoudelijk reglement, notulen, correspondentie afdelingen; ledenlijsten. Niet openbaar. Toegang: J. Vriens, Inventaris van de archieven van Zwart Front 1934-1940; Nationaal Front 1940-1941; Arnold Meijer 1905-1965; Alfred Haighton 1896-1942 (Den Bosch 1977). [* * * *]
 
Archief van Nationaal Front 1940-1941, Rijksarchief Noord-Brabant
Correspondentie, documentatie, partijdocumenten enz. Niet openbaar. Toegang: J.Vriens, Inventaris van de archieven van Zwart Front 1934-1940; Nationaal Front 1940-1941; Arnold Meijer 1905-1965; Alfred Haighton 1896-1942 (Den Bosch 1977). [* * * *]
 
Het persoonlijke archief van Arnold Meijer 1905-1965, Rijksarchief Noord-Brabant
Correspondentie van en met Arnold Meijer, partijdocumenten enz. Niet openbaar. Toegang: J. Vriens, Inventaris van de archieven van Zwart Front 1934-1940; Nationaal Front 1940-1941; Arnold Meijer 1905-1965; Alfred Haighton 1896-1942 (Den Bosch 1977). [* * * *]
 
Archief Wouter Lutkie, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Stukken, correspondentie Nationaal Front; correspondentie Lutkie o.a. met Meijer, Groeninx van Zoelen, G.A. Larsen van Neerland, J. Mineur; documentatie Zwart Front. Toegang: normaal. Inventaris: R.C.J. van Maanen, ‘Inventaris van het archief Wouter Lutkie pr. 1887-1968’, in Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum bd. 1 (Nijmegen 1973) 152-252. [* * * *]
 
Archief van C. Alfred Haighton 1896-1964, Rijksarchief Noord-Brabant
Niet openbaar. Toegang: J. Vriens, Inventaris van de archieven van Zwart Front 1934-1940; Nationaal Front 1940-1941; Arnold Meijer 1905-1965; Alfred Haighton 1896-1942 (Den Bosch 1977). [* * *]
 
Politica 5, Archief Bisdom 's-Hertogenbosch
Materiaal Zwart Front, m.n. correspondentie van leiding Zwart Front/ANFB met het episcopaat (1933-1946); enige pamfletten Zwart Front en documentatiemateriaal. [* * *]
 
Archief Zwart Front 168d, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Beginselverklaring en Urgentieprogramma (1935); artikelen betreffende standpunt t.o.v. vrijmetselarij, jodenvraagstuk, Verdinaso; propagandamateriaal Tweede-Kamerverkiezingen 1937; correspondentie Arnold Meijer (1934-1938); stukken m.b.t. proces tegen Meijer n.a.v. belediging minister Van Schaik (1936); diversen. [* * *]
 
Archief Nationaal Front 168d, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Beginselprogramma; verslag oprichtingsvergadering; tal van correspondentie met individuele leden, sympathisanten en met afdelingen; documentatiemateriaal over personen en organisaties; correspondentie Meijer 1941-1944; pamfletten, manifesten, partijinsignes, circulaires afdelingen Den Haag, Haarlem; stukken van Nationaal Vrouwenfront, Nederlandsch Jeugdfront, De Weg; rapporten, correspondentie en diversen departement Organisatie en Propaganda; stukken betreffende liquidatie NF. [* * *]
 
Archief J.H. Valckenier Kips 168f, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Map met enige correspondentie met o.a. Arnold Meijer en Wouter Lutkie betreffende zijn critiek op de NSB en toetreding tot Zwart Front. [* * *]