Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Anti-Stemdwangpartij

Naam partij Anti-Stemdwangpartij
Bronnen Over George Oversteegens periode in de Haarlemse gemeenteraad is een artikel verschenen van de hand van Daalder. Het is voorzover bekend de enige studie waarin de Anti-Stemdwangpartij aan de orde komt. Het archiefmateriaal over de ASP beperkt zich tot een klein persoonsarchief van George Oversteegen op het IISG en enige pamfletten van de partij in het archief van de SDAP-Den Helder en in de studiezaalmap Oversteegen (beide IISG). Het ASP-blad Het Raadsheertje is vrijwel volledig bewaard gebleven bij de Archiefdienst Kennemerland in Haarlem. Net als in de meeste andere geraadpleegde bladen, is ook in het blad De Vrije Socialist weinig informatie over de ASP te vinden.
Artikelen Robin te Slaa, 'Het Raadsheertje George Oversteegen: een politiek enfant terrible', in: Bulletin van de Tweede Wereldoorlog, afl. 2 (2000) 96-112
Remmelt Daalder, 'George Oversteegen, 31 januari 1902-24 december 1989', in: Haerlem. Jaarboek 1989. Jaarlijkse uitgave van de historische vereniging 'Haerlem' sinds 1929 (Haarlem 1990) 231-232
Remmelt Daalder, 'Onze kandidaat die is geen advocaat. George Oversteegen en de Anti-Stemdwangpartij in de Haarlemse Raad (1927-1930)', in: Haerlem. Jaarboek 1976 (Haarlem 1977) 287-296
Periodiek De Vrije Socialist. Sociaal-anarchistisch orgaan [1898-1961]
Jrg. 1929 is relevant.
Het Raadsheertje. Satyrisch Antiparlementair Orgaan
Redacteur G. Oversteegen. Op IISG, jrg 1, nr. 2 (?), jrg. 2, nr. 10 (1928).
Het Raadsheertje. Uitgave door en onder redactie van de Antistemdwangpartij
Archiefdienst Kennemerland 1927-1929. IISG jrg. 6, nr. 7 (?).
Archieven SDAP-afdeling Den Helder 1898-1940, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 107, pamfletten en krantenstukjes Anti-Stemdwangpartij Provinciale-Statenverkiezingen 1927 in Noord-Holland. [* * *]
 
George Oversteegen 1928-1931, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Enkele aantekeningen met betrekking tot Oversteegens lidmaatschap van gemeenteraad Haarlem namens de Anti-Stemdwangpartij en agenda met ingeplakte artikelen. [* * *]
 
Studiezaalmap George Oversteegen, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Artikelen over Oversteegen, o.a. Utrechts Nieuwsblad. Exemplaar Het Raadsheertje. [* * *]