Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Christelijk Democratische Federatie

Naam partij Christelijk Democratische Federatie
Bronnen Langeveld besteedt in zijn proefschrift relatief veel aandacht aan de Christelijk Democratische Federatie. Hij baseert zich daarbij onder meer op het archief Blankesteijn (ARA). Dit archief is veruit het meest informatieve archief met betrekking tot de CDF. De andere genoemde archieven bevatten niet veel meer dan enige pamfletten.
 
Van de CDF is één exemplaar van het blad De Christen-Democraat bewaard gebleven. Ook zijn enkele brochures beschikbaar. De partij heeft in 1925 relatief veel aandacht in de media gekregen. Voorafgaande aan de verkiezingen zijn onder andere in het Nieuwsblad van het Noorden enige verkiezingsspeeches afgedrukt van leden van de CDF (o.a. 30-6-1925). Ook in De Standaard is aandacht aan de partij besteed.
 
De CDF staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Beginselprogramma, 1925, Archief H.W. Tilanus, Algemeen Rijksarchief
Program van actie, 1925, Archief R. van der Brug, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Boeken H.J. Langeveld, Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946 (Den Haag 1988)
Artikelen H.J. Langeveld, 'Horzels rond het anti-revolutionaire paard. Progressieve dissidenten in de protestantse politiek tussen 1900 en 1940', in:J. de Bruijn (red.) Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 (red. J. de Bruijn) (Amsterdam 1987) 91-112
Periodiek De Christen-Democraat [1925 (18 febr.)-]
Orgaan van de Christelijk Democratische Federatie. Nr. 1, 18-2-1925 IISG.
Brochures Manifest en programma der Christen-democraten
Manifest, beginselverklaring en program van actie. In archief R. van der Brug.
Beginselverklaring en voorlopig urgentieprogramma CDF
In archief Blankesteijn.
J. van Dorp, Waarom wij niet tot de Christen-democratische federatie toetraden
A.M.C. Sandberg, Tegen de coalitie, het Evangelie. Toespraak tot de leden ter Algemeene Vergadering van 28 Maart 1925 te Utrecht (Den Haag 1925)
Uitgave van Christelijk Democratische Bond.
Archieven Archief Gijsbert Blankesteijn 2.21.205.07, Algemeen Rijksarchief
Map 19, materiaal over de Christelijk Democratische Federatie en de Christelijk Democratische Bond, o.a. verslag oprichtingsvergadering CDB 19-12-1924, ledenvergadering afdeling Haarlem 24-6-1925; circulaires n.a.v. voorkeursactie voor Van der Steen; beginselverklaring en voorlopig urgentieprogramma CDF. [* * * *]
 
Studiezaalmap Verkiezingen 1925, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Pamfletten Christelijk Democratische Federatie. [* * *]
 
Archief R.A. den Ouden 187, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Map 6, een pamflet/vlugschrift van de Christelijk Democratische Federatie met een uiteenzetting van de standpunten van de partij, titel A.P. Staalman weer naar de kamer! (2 zijdes bedrukt). [* *]
 
Archief R. van der Brug 451, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Map 6: een Manifest en programma der Christen-democraten (manifest, beginselverklaring en program van actie). [* *]
 
Archief H.W. Tilanus, Algemeen Rijksarchief
Krantenknipsel met verslag vergadering 27-11-1924. Beginselverklaring, beginselprogramma en urgentieprogramma van de Christelijk Democratische Federatie. [* *]