Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Positief-Christelijke Nationale Unie

Naam partij Positief-Christelijke Nationale Unie
Bronnen Meijer heeft een korte schets van Van Os' partijtjes in zijn Politiek Zakboek opgenomen. Exemplaren van Neerlands Volkssignaal zijn aangetroffen in het GA Amsterdam. De oprichtingsakte van de partij bevindt zich in het kieswetarchief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de media is relatief veel aandacht besteed aan Van Os en zijn partijtjes (o.a. Vrij Nederland, mei 1966 en Algemeen Handelsblad, 11-2-1967).
Boeken Henk J. Meier, Politiek zakboek 1967 (Amsterdam 1967)
Periodiek Neerlands Volkssignaal. Propaganda-orgaan van de C.N.V.P. [1966-1967]
Redacteur: J.F.N. van Os. Nrs. 1966-1967. Twee exemplaren GA Amsterdam.
Archieven , Gemeentearchief Amsterdam
Exemplaren Neerlands Volkssignaal en een folder. [* * *]
 
, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Knipsels Christelijk Nationale Volkspartij voor Monarchale Democratie. [* * *]
 
Archief Kiesraad, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Aanmeldingsbrieven Positief-Christelijke Nationale Unie en Christelijk Nationale Volkspartij en oprichtingsakte PCNU. [* * *]