Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Bellamypartij

Naam partij Bellamypartij
Bronnen In de geschiedschrijving is de Nederlandse Bellamy-Partij slechts zijdelings aan de orde gekomen in studies over de Internationale Vereniging Bellamy (onder anderen Frieswijk en Hoornweg) en in Denekamps portret van L.B. van den Muijzenberg. Het bronnenmateriaal met betrekking tot de NBP is zeer schaars. De partij had geen eigen blad, en in het blad van de IVB (Welvaart voor Allen) heeft de NBP betrekkelijk weinig aandacht gekregen. In het archief van de IVB is geen spoor van de NBP te vinden. Nuttig archiefmateriaal bevindt zich feitelijk alleen in het archief van de VVD (het urgentieprogramma van de NBP) en voor wat de eindfase van de partij betreft in het archief Meijers-Kehrer. Wel zijn enige brochures beschikbaar voor onderzoek.
 
De NBP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Urgentieprogramma, VVD archief (map 113), Algemeen Rijksarchief
Statuten Ontwerpstatuten van de Nederlandsche Bellamy-Partij (Groningen z.jr.)
Boeken Marcel Hoornweg, De Internationale Vereeniging Bellamy 1932-1982. Ideologie en mobilisatie van een utopische sociale beweging [doctoraalscriptie Rotterdam] (1988)
Tjalling H. Frieswijk, In het voetspoor van Edward Bellamy. De ontwikkeling van de Internationale Vereeniging Bellamy gedurende het interbellum [doctoraalscriptie Groningen] (1987)
H. Otjens, Terugblik vanuit het jaar 2000, Bellamy en Bellamyanisme in Nederland [doctoraalscriptie VU Amsterdam] (1982)
Sylvia E. Bowman, Edward Bellamy abroad. An American prophet's influence (New York 1962)
Artikelen Paul Denekamp, 'Leo van den Muyzenberg (1914-1985): bellamyaan dus socialist', in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 36 (dec. 1994) (1994) 29-39
Periodiek Bellamy. Officieel sociaal-economisch orgaan van de Internationale Vereeniging Bellamy [1934 (jrg. 1)-1948 (jrg. 15)]
Jrg. 4-8 onder de titel Bellamy-nieuws. Voortgezet als Welvaart voor allen.
Brochures J. Derksen Staats, Het daghet. Bellamy breekt baan (1940)
Ook aanwezig op IISG.
Daarom zijn wij bellamiaan! Bundeling van enkele pakkende en sterk overtuigende hoofdstukken uit Edward Bellamy's werken (Den Haag 1940)
Waarom een Bellamy-Partij? (Groningen)
Ontwerpstatuten van de Nederlandsche Bellamy-Partij (Groningen)
Archieven VVD archief, Algemeen Rijksarchief
Map 113, programma Nederlandse Bellamy-Partij (krantenbericht zonder datum). [* * *]
 
Collectie Hedwig Meijers-Kehrer (1892-1967), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Enige corresponentie met leden van de Nederlandse Bellamy-Partij. [* *]
 
Internationale Bellamy Vereniging, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Notulen, correspondentie, pamfletten van de Internationale Bellamy Vereniging. Het meeste materiaal is uit de periode voor 1940. [*]