Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Nationale Bond voor Bezuiniging

Naam partij Nationale Bond voor Bezuiniging
Bronnen In de studie van Scheffer wordt Van der Mijles rol als hoofdredacteur van De Controleur uitgebreid uit de doeken gedaan. Behalve van De Controleur kan voorts gebruik worden gemaakt van enkele op het IISG bewaarde exemplaren van De Belastingbetaler en De Tegenstroom. Archiefmateriaal over de beide partijen is schaars. Gewezen kan slechts worden op enige brieven van Van der Mijle in het archief Melchers (IISG). Statuten en een partijprogramma zijn tot dusverre niet gevonden.
Boeken H.J. Scheffer, De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken (Den Haag 1982)
Periodiek De Belastingbetaler. Orgaan voor den Nationalen Bond voor Bezuiniging.
Hoofdredactie C.H.A. van der Mijle. Exemplaren aanwezig op IISG/Persmuseum: 1922 nr. 21, 1924 nr. 13, 1925 nr. 1.
De Controleur [1890-1941]
Hoofdredacteur Ernest van de Ven (1890-1913), Johan Göbel (1915-1922), C.H.A. van der Mijle (1922-1941).
De Tegenstroom. Orgaan ter bestrijding van sociale, economische en politieke nieuwigheden, als daar zijn: verplichte luiheid, arbeidersverpietering, raden van arbeid, georganiseerd overleg, overheidsbemoeiing, staatssocialisme, socialisatie .. [1922-1924]
Hoofdredactie C.H.A. van der Mijle.
Archieven Archief G.J. Melchers, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Brieven van C.H.A. van der Mijle aan G. Melchers 1926 en 1927.
 
Stukken verkiezingen Tweede Kamer, Groninger Archieven
Map 3813/8, pamflet Nationale Bond voor Bezuiniging met als kandidaat J.F. Vos.