Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Brug-groep

Naam partij Brug-groep
Bronnen Voor onderzoek naar de Brug-groep kan verwezen worden naar de bibliografieën en archiefgidsen van Schrevel en Voerman en van Kropman. Aparte vermelding verdient het werk van Engelen over de betrokkenheid van de BVD bij het ontstaan van de Brug-groep. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Beginselprogramma, Beginselprogramma van de Socialistische Werkers Partij (Amsterdam z.j.)
Boeken Margreet Schrevel en Gerrit Voerman, De communistische erfenis. Bibliografie en bronnen betreffende de CPN (Amsterdam 1997)
Ger Verrips, Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991 (Amsterdam 1995)
D. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (Den Haag 1995)
Marc Kropman e.a. (red.), Van bron tot boek. Apparaat voor de geschiedschrijving van het communisme in Nederland (Amsterdam 1986)
Henk Gortzak, Hoop zonder illusies. Memoires van een communist (Amsterdam 1985)
Arnold Koper, Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN (Amsterdam 1984)
Joost Divendal e.a. (red.), De moeizame destalinisatie van de CPN. Documentatie over het conflict tussen de CPN en de Bruggroep - toen en nu (Amsterdam 1982)
Ger Harmsen, Rondom Daan Goulooze. Uit het leven van kommunisten (2de verm. dr.) (Nijmegen 1980)
A.A. de Jonge, Het communisme in Nederland. De geschiedenis van een politieke partij (Den Haag 1972)
Wouter Gortzak, Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme (Amsterdam 1967)
Ger Harmsen, Daan Goulooze. Uit het leven van een communist (Utrecht 1967)
Artikelen Susan Legêne en Hansje Galesloot, 'De oorlog in de partijstrijd. Voorgeschiedenis en inhoud van het rapport ‘De CPN in de oorlog’ (1958)', in: Cahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland, nr. 7 (1982) (1982) 87-122
Periodiek De Brug. Maandblad voor vrede en socialisme [1958-1965]
Vanaf jrg. 1, nr. 10 tweewekelijks en met de ondertitel: Veertiendaags orgaan van de Socialistische Werkerspartij. Aanwezig op IISG.
Brochures Doelstelling van de Brug (1958)
De dolkstoot-legende. Aan de leden van - en sympathiserenden met - de Communistische Partij (Amsterdam 1958)
Wie wilde de C.P.N. opheffen? (Amsterdam 1958)
Beginselprogramma van de Socialistische Werkers Partij (Amsterdam)
Archieven CPN-archief, deel III vanaf 1945 5. Partijstrijd 1956-1959 en Brug-Groep, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
O.a. stukken over de partijstrijd, verslagen partijdiscussies, royementskwestie 1958-1959, diverse stukken over de Brug-groep, propagandamateriaal, verslagen Brug-groep-vergaderingen. Beperkt openbaar. [* * * *]
 
Henk Hoogen Stoevenbeld 1913-1985, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Enige stukken over de Brug-groep, Pacifistisch Socialistische Partij, CPN. [* *]
 
Joop Flameling, collectie 1924-1977, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Stukken betreffende zijn activiteiten in Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, CPN, Bruggroep, Socialistische Werkerspartij, Pacifistisch Socialistische Partij. [* *]
 
Brecht van den Muijzenberg-Willemse 1897-1984, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Stukken betreffende royement 1958 en Brug-groep. Beperkt openbaar. [?]
 
Martin Kause, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Stukken betreffende CPN, Eenheidsvakcentrale, Socialistische Werkerspartij en Brug-groep. [?]
 
Archief Binnenlandse Veiligheidsdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Stukken m.b.t. Socialistische Werkerspartij, De Brug. Beperkt openbaar. [?]