Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Christelijke Volkspartij

Naam partij Christelijke Volkspartij
Bronnen Langeveld gaat in zijn proefschrift kort in op de (voor)geschiedenis van de Christelijke Volkspartij. Voorts zijn over Anke van der Vlies afzonderlijk enige artikelen verschenen (onder andere Verwoerd). Er is relatief veel primair bronnenmateriaal beschikbaar. Op het IISG bevindt zich het archief Anke Tjaden-van der Vlies, waarin veel materiaal over de CVP is opgenomen. Voorts zijn vrijwel alle nummers van de partijperiodiek Christelijk Volksblad op het IISG aangetroffen. De CVP heeft geen koninklijk goedkeuring aangevraagd voor haar statuten.
Programma Beginselprogramma, 1921, Archief Anke Tjaden-Van der Vlies, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Statuten Uittreksel in archief Anke Tjaden-Van der Vlies, Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Boeken H.J. Langeveld, Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946 (Den Haag 1988)
H. Noordegraaf en R. Verwoerd, Anke van der Vlies. Een bliksems wijf (Aalsmeer 1987)
Artikelen R. Verwoerd, 'Anke van der Vlies 1873-1939', in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, jrg. 6 (1980), nr. 19 (sept.) (1980)
Periodiek Christelijk Volksblad. Onafhankelijk sociaal en politiek orgaan [1921 (1 apr.)-1924 (15 jan.)]
Weekblad onder redactie van A. van der Flier, Jan Janze en C. Schaink. Vanaf 1-11-1922: Het Christelijk Volksblad. Orgaan der Christelijke Volkspartij. Maandblad onder redactie van A. van der Flier, P. Tjebbes en A.M. van Schenk-Brill.. Het blad is compleet aanwezig op het IISG.
Brochures Program van beginselen en eischen der Christelijke Volkspartij (1921)
In archief Tjaden-Van der Vlies.
Uittreksel uit statuten en huishoudelijk reglement van de Christelijke Volkspartij
In archief Tjaden-Van der Vlies.
Ontwerp-program, ingediend door A. van der Flier
In archief Tjaden-Van der Vlies.
Ontwerp program van beginselen en eischen en amendementen. Resolutie van de Christelijke Volkspartij
In archief Tjaden-Van der Vlies.
A. Tjaden-Van der Vlies, Gewogen....en te licht bevonden
Serie vlugschriften der Christelijke Volkspartij. Met beginselverklaring. 18 p.
P. Tjebbes, Socialisatie en zonde
In archief R. van der Brug.
Loscor (=Cor Los), Waarom eene Christelijke Volkspartij? (Amsterdam 1916)
A. van der Flier, Christendom en communisme (Baarn 1921)
Ook aanwezig op IISG.
C. Schaink, Christelijke Democratie en Levensversobering (Leiden 1921)
Ook aanwezig op IISG.
Archieven Collectie Anke Tjaden-Van der Vlies, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie omtrent de (voorbereiding van de) oprichting van de Christelijke Volkspartij, de bestuurlijke taakverdeling, de politieke plaatsbepaling en het royement van Enka uit de CVP; daarnaast is een aantal gedrukte en ongedrukte partijpublicaties opgenomen, krantenknipsels uit verschillende kranten n.a.v. oprichting CVP en royement Enka. [* * * *]
 
Archief H.W.Tilanus, Algemeen Rijksarchief
Pamflet met titel U is mede verantwoordelijk. Standpunten Christelijke Volkspartij en kandidaten met curriculum vitae. [*]
 
Archief R. van der Brug, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Brochure van P. Tjebbes, Socialisatie en zonde (Amsterdam z.j.), exemplaar Christelijk Volksblad. [*]