Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Christen-Democraten Unie

Naam partij Christen-Democraten Unie
Bronnen De Christen-Democraten Unie heeft twee partijkranten uitgebracht, maar hiervan zijn geen exemplaren teruggevonden. De dossiers in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie en in het archief van de Kiesraad bevatten enige gegevens over de CDU. In de weken voorafgaande aan de verkiezingen van 1967 heeft de partij redelijk veel aandacht van de media ontvangen.
Programma Basisprogramma, nov. 1966, Archief Kiesraad, doos 40, Archief ministerie van Binnenlandse Zaken
Basisprogramma, 7-3-1970, Archief Kiesraad, doos 40, Archief ministerie van Binnenlandse Zaken
Beginselprogramma, Archief VVD, Algemeen Rijksarchief
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 65658, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Periodiek Burgerrecht. Orgaan van het Comité Burgerrecht ter Bestrijding van Overmatige Overheidsdwang [1949-1977]
De Polsslag. Orgaan van de Christen Democraten Unie [1967 (ca.)]
Geen exemplaren gevonden.
Vrijbrief. Orgaan van de Christen Democraten Unie [1978 (ca.)]
Geen exemplaren gevonden.
Archieven Archief Kiesraad, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Doos 40, basisprogramma Christen-Democraten Unie november 1966, basisprogramma CDU maart 1970, brochure CDU. Doos 42, dik dossier over conflicten in CDU 1976/1978 in verband met herinschrijving. [* * * *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 65658, Algemeen Rijksarchief
Uitvoerig verslag algemene ledenvergadering Christen-Democraten Unie 29-10-1966 te Utrecht, statuten, en correspondentie i.v.m. goedkeuring. [* * *]
 
Archief VVD, Algemeen Rijksarchief
Beginselprogram Christen-Democraten Unie. [* *]
 
Map J.J.M. Smits KB I, 6387, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Stukjes over plan Smits om met knokploeg orde te bewaren bij huwelijk Margriet. Onder andere interview in Het Parool 17-12-1966. [* *]