Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Partij Economisch Appel

Naam partij Partij Economisch Appel
Bronnen De notulen van de oprichtingsvergadering van de Partij Economisch Appel zijn aangetroffen in het kieswetarchief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor het overige is geen bruikbaar archiefmateriaal aangetroffen. In conservatieve bladen als Nieuwsbrief en Burgerwacht is enige aandacht aan de partij geschonken.
Programma Partijprogramma, 14-5-1963, Advertentie Algemeen Handelsblad, 14-5-1963, zie NCC
Periodiek Burgerrecht. Orgaan van het Comité Burgerrecht ter Bestrijding van Overmatige Overheidsdwang [1949-1977]
De Vrije Burger. Orgaan van de Partij van Vrije Burgers
Nieuwsbrief [1947-1981]
Uitgave van Stichting Voorlichting Buitenland. Hoofdredacteur J. Fabius.
Archieven Archief Kiesraad, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Notulen oprichtingsvergadering Economisch Appèl 9-2-1963 te Rotterdam, brieven met verzoek tot registratie. [* * *]
 
Map Fabius KB I, nr. 2141, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Stukken over conflicten in Partij van Vrije Burgers 22-10-1962. [* *]