Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Groep Kuiper

Naam partij Groep Kuiper
Bronnen Van en over de Groep Kuiper is nauwelijks bronnenmateriaal gevonden. In De Nederlander kreeg Kuipers kandidatuur geringe aandacht (o.m. 17-6-1918). In de Leeuwarder Courant (2-7-1918) is een advertentie gevonden. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.