Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Verbond van Actualisten

Naam partij Verbond van Actualisten
Bronnen Het Verbond van Actualisten is onder meer bij Van der Pauw, A.A. de Jonge en Joosten aan bod gekomen. Daarbij is vooralsnog vooral gebruik gemaakt van het blad De Vaderlander. Geen van hen heeft gebruik gemaakt van het partijarchief, gedeponeerd op het GA Den Haag. Andere relevante en nog nauwelijks bestudeerde archieven zijn onder meer die van Lutkie, Sinclair de Rochemont en K.H.E. de Jong. Op het NIOD bevinden zich voorts nog documentatiemappen van het Verbond.
Programma Beginselverklaring, Archief K.H.E. de Jong, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Partijprogramma, 1924, De Vaderlander, 7-11-1924, zie NCC
Statuten Statuten der Vereeniging Verbond van Actualisten (Den Haag z.jr.), Amsterdam, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 39277, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Boeken G.J.G. de Gier, Alfred Haighton. Financier van het fascisme (Amsterdam 1988)
J.L. van der Pauw, De Actualisten. De kinderjaren van het georganiseerde fascisme in Nederland 1923-1924 (Amsterdam 1987)
L.M.H. Joosten, Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940 (Utrecht 1982)
A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de Wereldoorlogen (Utrecht 1982)
J.H.J. Custers, Wouter Lutkie, ideaal en werkelijkheid [doctoraalscriptie] (1980)
Wim Zaal, De Nederlandse fascisten (Amsterdam 1973)
Adalbert Smit, Fascistische en Nationaal-Socialistische stroomingen in Nederland van 1921-1935 [ongepubliceerd rapport 1947, NIOD Doc. II, 574] (1947)
W.H. Haighton, Verbond van Actualisten en Vaderlandsch Verbond-Geschiedenis [typoscript ongepubliceerd rapport 22-3-1944, NIOD Doc. II, 824] (1944)
Sjoerd Schaaf, Het Verbond van Actualisten en zijn betekenis voor het Nederlandse fascisme [doctoraalscriptie Utrecht]
G.C. Labouchère, [Ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. I, 995f]
L.F. de Jong, Nationaal-Socialistische en Fascistische organisaties - behalve de NSB - in Nederland en België [ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. II, 264-266]
Artikelen Hans de Valk en Niek Nelissen, 'Het Mussolini-regime en de Nederlandse fascisten', in: Aspects des relations de la Belgique, du grand duché de Luxembourg et des Pays Bas avec l'Italie (Brussel 1983)
Francois Duprat, 'Le fascisme aux Pays-Bas', in: Revue d'Histoire du Fascisme, vol. 6 (1975) 1-63
Periodiek De Vaderlander. Weekblad voor nationaal-staatkundigen en economischen opbouw [1924 (31 aug.)-1928 (aug.)]
Opbouwende Staatkunde. Weekblad gewijd aan staatkunde, economische en sociale wtenschappen en cultuur [1924]
Voortzetting van Katholieke Staatkunde, voortgezet als De Vaderlander.
Brochures Statuten der Vereeniging Verbond van Actualisten (Den Haag)
Wat het actualisme wil (1924)
Program. In De Vaderlander, 7-11-1924.
W.H. Snijders, Het actualisme: wat het is en wat het wil (Leiden 1925)
Klaas Hoogeveen en Jan Schouten, De Bezem, afl. 1 ‘Het Lotisicomannetje’ (jan. 1926), afl. 2 ‘Het voorspel van het Werkspoorschandaal’ (Den Haag 1926)
K.H.E. de Jong, Het Actualisme (1924)
In Vragen van den dag, okt. 1924.
Met God voor Vaderland en Oranje (Den Haag)
[Sinclair de Rochemont], Verbond van Actualisten (Den Haag)
Naamloze Vennootschap: Nationale Uitgeversmaatschappij 'De Actualist' te 's Gravenhage (Den Haag 1924)
Archieven Archief Centrale Raad Verbond van Actualisten, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Notulenboeken Centrale Raad Verbond van Actualisten, dagelijks bestuur; correspondentie Centrale Raad VvA; pamfletten; geheime rapporten over leden. Toegang: normaal, geen inventaris. [* * * *]
 
Archief K.H.E. de Jong, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie o.a. met Schilthuizen, Lubberink, Bruch, Dahmen von Buchholz, Haighton. Twee mappen Verbond van Actualisten: interne correspondentie; verslagen onderhandelingen met Vaderlandsch Verbond; enige brochures en pamfletten. Twee mappen Vaderlandsch Verbond: overzicht financiën; correspondentie m.n. met Hafkamp en Dahmen von Buccholz; statuten, beginselen. Toegang: inventaris. [* * * *]
 
Knipselmap Verbond van Actualisten KA II, 2341 en KB II, 2449, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Knipsels betreffende vergaderingen, bijeenkomsten, conflicten Verbond van Actualisten e.d., onder meer uit Algemeen Handelsblad, De Maasbode. [* * * *]
 
Documentatiemap Verbond van Actualisten Doc. II, 824, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Statuten, pamfletten en tal van losse partijcorrespondenties. [* * *]
 
Politiek Archief H.A. Sinclair de Rochemont 1901-1942, Rijksarchief Noord-Brabant
Statuten, enige brochures, propagandamateriaal en veel correspondentie m.b.t. afdeling Rotterdam van het Verbond van Actualisten in de periode 1926-1927; materiaal betreffende De Bezem, Verbond van Nationaal-Solidaristen in Rijks-Nederland (VNS); veel documentatiemateriaal betreffende de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond, Verbnd voor Nationaal Herstel, NSB, NSNAP, Nationale Unie. Toegang: inventaris. [* * *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 39277, Algemeen Rijksarchief
Statuten Verbond van Actualisten en correspondentie officier van justitie m.b.t. goedkeuring statuten. [* *]
 
Archief Wouter Lutkie, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
W.b. Verbond van Actualisten onder meer correspondentie tussen Lutkie en Centrale Raad VvA over de samenwerking tussen Opbouwende Staatkunde en VvA 1924. Toegang: Normaal. Inventaris: R.C.J. van Maanen, ‘Inventaris van het archief Wouter Lutkie pr. 1887-1968’ in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum bd. 1 (Nijmegen 1973) 152-252. [* *]
 
Documentatiemap Hugo Sinclair de Rochemont Doc. I, 575, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Correspondentie o.a. met A. van Iperen, Schilthuizen, H. Bruch. [* *]
 
Persoonlijk Archief Alfred Haighton, Rijksarchief Noord-Brabant
O.a. autobiografie Haighton; manuscript over fascistische en nationaal-socialistische bewegingen in Nederland (augustus 1933); materiaal m.b.t. de NSNAP (o.a. enige correspondentie 1933-1935, 1941) en Nationaal Front (1940-1941); correspondentie uit de periode 1940-1945 van o.a. Valckenier Kips , Adalbert Smit, Wouter Luktie, K.H.E. de Jong; stukken betreffende literaire activiteiten o.a. bij de Nieuwe Gids, correspondentie o.a. met H. Bruning, Speenhoff, Van Deyssel. Weinig materiaal over het Verbond van Actualisten. Toegang: inventaris. [*]