Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Katholiek Democratische Bond

Naam partij Katholiek Democratische Bond
Bronnen In de studies van Thüss wordt een paragraaf aan de Katholiek Democratische Bond besteed. Meer op de persoon Veraart gericht zijn de studies van Schmiermann. Vellenga schrijft over de uitvoerige campagne van Veraart in Limburg. De KDB heeft een aantal verkiezingskranten uitgebracht (o.a. IISG, GA Den Haag). Meer informatie is te vinden in Onze Vaan en in de Limburger Koerier.
 
Op het ARA is de collectie J.A. Veraart gedeponeerd. Over de KDB is hierin echter teleurstellend weinig te vinden. Van meer waarde is het knipselarchief van Het Volk (IISG). In de brochure Crisisprogramma en statuten. Met een woord vooraf en enkele toelichtingen door F.E. Evers zijn de statuten en het programma van de KDB opgenomen.
 
De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Crisisprogramma, 18-1-1933, Crisisprogramma en statuten met een woord vooraf en enkele toelichtingen door F.E. Evers, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Statuten Crisisprogram en statuten met een woord vooraf en enkele toelichtingen door F.E. Evers, Den Haag, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Boeken Joost Witte, Roomse democraten buiten de moederpartij [doctoraalscriptie Utrecht] (1989)
Sjef Schmiermann, Prof.dr. J.A. Veraart (1886-1955). Aspecten uit het leven van een recalcitrant katholiek-democraat [doctoraalscriptie Nijmegen] (1989)
S.Y.A. Vellenga, Katholiek Zuid-Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig (Assen 1975)
B.J. Thüss, Het politiek dissidentisme bij de Nederlandse Rooms-Katholieken in de periode tussen de beide wereldoorlogen [doctoraalscriptie Nijmegen] (1973)
Artikelen Sjef Schmiermann, 'Prof.dr. J.A. Veraart. Een recalcitrant katholiek-democraat', in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1990 (Nijmegen 1990) 122-142
Periodiek Verkiezingskrant. Kath.-Democr. Bond I [1933]
Exemplaren op IISG, KU Nijmegen en GA Den Haag.
Brochures Crisisprogramma en statuten. Met een woord vooraf en enkele toelichtingen door F.E. Evers (Den Haag 1933)
Hierin staan de statuten en het partijprogramma (IISG, KU Nijmegen).
J.A. Veraart, Crisis en regeeringsbeleid (Den Haag 1932)
J.A. Veraart, De Katholiek-Democratische Bond (1933)
In Roeping XI, nr. 5 (febr. 1933) 292-298.
J.A. Veraart, De beslissing der katholieke democraten (1932)
In Roeping XI, nr. 3 (dec. 1932) 180-184.
E.H.M. Beekman, Quadragisimo Anno en het kapitalisme (Rotterdam 1936)
E.H.M. Beekman, Hitler en het nationaal socialisme (Schiedam 1933)
E.H.M. Beekman, Veraart en de politiek (1935)
In Roeping XIII, nr. 7 (apr. 1935) 482-492.
Archieven Archief Het Volk 1921-1936, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 13, knipsels Katholiek Democratische Bond plus brochure Crisis en regeeringsbeleid. [* * *]
 
Studiezaalmap Verkiezingen 1933, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Verkiezingscouranten nrs. 1 en 2; pamfletten Katholiek Democratische Bond. [* * *]
 
Stukken betreffende verkiezingen voor de Tweede Kamer HW I, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Doos 1933-1937, map 1933, exemplaren verkiezingscourant Katholiek Democratische Bond. [* *]
 
Archief J.A. Veraart, Algemeen Rijksarchief
Geen materiaal van en over de Katholiek Democratische Bond; wel enige correspondentie en krantenknipsels over Veraarts afscheid van de RKSP. [*]