Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Liberale Staatspartij

Naam partij Liberale Staatspartij
Bronnen Noch de Liberale Staatspartij noch Nederlands Appèl zijn ooit onderwerp van studie geweest. Meier geeft in zijn Politiek Zakboek 1967 een korte schets van de partij.
 
Van de verkiezingsorganen van beide partijen zijn exemplaren aangetroffen in het GA Den Haag. Over de persoon Van Rappard is een knipselarchief aangelegd op het NIOD.
Boeken Henk J. Meier, Politiek zakboek 1967 (Amsterdam 1967)
Periodiek Liberaal Appèl [1963]
Verkiezingsorgaan van de Liberale Staatspartij.
Nederlands Appèl [1971]
Brochures L.R.J. van Rappard, Een Nederlands appèl tot Nederlands behoud. Kerngedachten betreffende de noodzaak van een ingrijpende vernieuwing van ons politiek bestel (Gorinchem 1971)
Archieven L.R.J. van Rappard KB I, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Knipselarchief met interviews met Van Rappard, krantenartikelen na zijn overlijden en na publicatie van zijn memoires (1979). [* * *]
 
, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Exemplaar verkiezingsorganen Nederlands Appèl en Liberale Staatspartij en pamflet. [* * *]
 
Documentatie politieke partijen., Gemeentearchief Rotterdam
Doos politieke partijen alfabetisch H-L, map LSP, pamflet en poster. [* *]