Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Lijst Eijking

Naam partij Lijst Eijking
Bronnen Van de Lijst Eijking is nauwelijks bronnenmateriaal bewaard gebleven. Verwezen kan slechts worden naar een enkele brief van Eijking aan de bisschop van Haarlem (RA Noord-Holland). In de geraadpleegde kranten (o.a. Opregte Haarlemsche Courant) zijn geen gegevens gevonden.
Archieven Bisdom Haarlem 1853-1965 306.1, Rijksarchief Noord-Holland
Map 763, brief Eijking, wethouder te Beverwijk, aan bisschop i.v.m. politieke situatie te Beverwijk. [* *]