Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Algemeen Vrijzinnige Partij

Naam partij Algemeen Vrijzinnige Partij
Bronnen Literatuur over De Klerk is schaars. In de serie karakterschetsen van Franz Netscher in de Hollandsche Revue is ook een schets van De Klerk verschenen. In de pamflettencollectie van het gemeentearchief Rotterdam zijn voorts enige pamfletten opgenomen van De Klerks kandidatuur voor de Liberale Unie alsook van de Algemeen Vrijzinnige Kiesvereeniging. Voor De Klerks activiteiten in het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond kan verwezen worden naar het archief van dit verbond. De Klerk heeft zijn vertrek uit de Liberale Unie zelf toegelicht in het artikel 'Mijn heengaan uit de Liberale Unie' in De Vaderlander van 13-4-1918.
 
De Algemeen Vrijzinnige Partij heeft weinig aandacht van de pers gekregen. Voorzover bekend heeft de partij noch een partijprogramma noch statuten gehad. Ook staat zij niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Artikelen [Frans Netscher], 'Karakterschets Dirk de Klerk', in:Frans Netscher Hollandsche Revue, jrg. 2 (1897), nr. 9 (1897) 574-588
Archieven Verzameling pamfletten Politieke partijen alfabetisch (a t/m g), Gemeentearchief Rotterdam
Map Algemeen Vrijzinnige Partij, pamflet/manifest AVP, oproep vergadering AVP. [* * *]
 
Verzameling pamfletten Politieke partijen (algemeen), Gemeentearchief Rotterdam
In de mappen vrijzinnig-algemeen, liberaal-algemeen, kiesvereniging Rotterdam en kiesvereniging Vooruitgang bevinden zich tal van pamfletten met betrekking tot de kandidatuur van De Klerk namens de kiesverenigingen Vooruitgang en Rotterdam. [*]