Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Lijst Arts

Naam partij Lijst Arts
Bronnen Witte wijdt in zijn scriptie een paragraaf aan de Lijst Arts. Over Antoine Arts zijn enige biografische artikelen verschenen, onder meer van Petermeijer en Antoon Arts (Flaneur). Meer specifiek over de Nieuwe Tilburgsche Courant handelen de artikelen van Wagemakers en van Pouwelse en Van Puijenbroek. Voor onderzoek naar deze partij kan het beste gebruik gemaakt worden van de door A. Arts uitgegeven Nieuwe Tilburgsche Courant (compleet aanwezig op de KB en in GA Tilburg).
 
Er is bijzonder weinig archiefmateriaal over de Lijst Arts. Verwezen kan slechts worden naar twee documentatiemappen over zowel Antoine als Pius Maria Arts (GA Tilburg). De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken A.J.M. Wagemakers, Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1883-1919 (Tilburg 1990)
Joost Witte, Roomse democraten buiten de moederpartij [doctoraalscriptie Utrecht] (1989)
Flaneur (=Antoon Arts), Antoine Arts. Korte levensschets (Tilburg 1901)
Artikelen J.P.A. Petermeijer, 'Antoine Arts (1845-1926). Zouaaf en krantenman', in: Brabantse biografie├źn. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders, dl. 3 (Amsterdam 1995) 13-16
, 'Lemma's Antoine Arts en Pius M. Arts', in: Encyclopedie van Noord-Brabant. 4 dln. (Baarn 1985-1986)
Ton Wagemakers, 'Tilburgse pers en textielstaking van 1935. Een pershistorisch onderzoek', in: De Lindeboom. Jaarboek Archiefdienst van de Gemeente Tilburg III-IV (Tilburg 1979-1980) 211-240
W.J. Pouwelse en F.J.M. van Puijenbroek, 'Kranten in Tilburg', in: De Lindeboom. Jaarboek Archiefdienst van de Gemeente Tilburg III-IV (Tilburg 1979-1980) 145-185
Antoon Arts, 'Antoine Arts', in: Van Blad tot Boek. Verzameld werk van dr. A.C.B. Arts met inleidingen van professor mr. W. Pompe en Wouter Lutkie (Tilburg 1937) 3-8
Periodiek Nieuwe Tilburgsche Courant [1879-1944]
Archieven Documentatiemappen Antoine Arts en Pius Maria Arts, Gemeentearchief Tilburg [*]