Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Lijsten Van der Zwaag

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Lijsten Van der Zwaag
Andere benamingen Groep Van der Zwaag
Periode 1918 - 1922
Karakteristiek De Lijsten Van der Zwaag was de officiële benaming voor de eenmanslijst, waarmee Gerrit Lourens van der Zwaag in 1918 en 1922 deelnam aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Van der Zwaag gold in deze periode reeds als een oudgediende in de arbeidersbeweging, die in het zuidoosten van Friesland nog steeds een populaire en gezagsrijke arbeidersvoorman was.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1918
Gemeenteraad, 1919
Provinciale Staten, 1919
Tweede Kamer, 1922
(details over de verkiezingen)
Personen Geert Lourens van der Zwaag (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
Over de Lijsten Van der Zwaag is weinig bronnenmateriaal beschikbaar. Wel is de carrière van Van der Zwaag verscheidene malen belicht. Van de hand van W. Numan is in 1938 een - op beperkte schaal uitgegeven - biografie over Van der Zwaag verschenen. Voorts is over Van der Zwaags carrière geschreven door Frieswijk en Schuur. Bij beiden ligt de nadruk vooral op de periode 1890-1910. Over Van der Zwaags pogingen om in 1918 en 1922 de Tweede Kamer te bereiken wordt niets vermeld. Primair bronnenmateriaal over de Lijsten Van der Zwaag is zeer schaars. Tot dusverre zijn slechts enkele advertenties gevonden (Leeuwarder Courant 3-7-1918, Haagsche Courant 3-7-1922). Zeer waarschijnlijk had de lijst noch een partijprogramma noch statuten. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx