Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Middenpartij voor Stad en Land

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Middenpartij voor Stad en Land
Andere benamingen Middenstandspartij, Koffiehuishouderspartij
Periode 1918 (24 april)/1929 - 1921 (3 februari)/1933
Karakteristiek De Middenstandspartij en haar opvolger de Middenpartij voor Stad en Land zijn er als enige belangenpartijen voor de middenstand in geslaagd om in de Tweede Kamer te komen. De partij richtte zich op de brede middengroep tussen arbeidersklasse en grootondernemers. Teneur van de programma's was het terugdringen van staatsbemoeienis ten gunste van het particulier initiatief.
Zie ook: Economische Bond
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1918
Gemeenteraad, 1919
Provinciale Staten, 1919
Tweede Kamer, 1929
(details over de verkiezingen)
Personen J.W. Alberda (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Gerrit Jan Bokhorst (Secretaris)
J.M. Cohen (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Matthijs Michetee Dekker (Bestuurslid)
Eliza Lykle Duiker (Secretaris)
Jac. Molenaar Dzn. (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Adolph Friedrich Peters (Penningmeester)
J.H. Rippe (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
mr. Jan Hendrik Schultz van Haegen (Secretaris)
Abraham Staalman (Tweede-Kamerlid)
Christoffel Hendrik van der Velden (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Floris Vos (Tweede-Kamerlid)
Bronnen
(details)
Van zowel de Middenstandspartij voor Stad en Land als de Middenstandspartij is weinig bronnenmateriaal bewaard gebleven. Het meest bruikbare archief is het dossier van de partij in het Vereenigingenregister, waarin veel materiaal is te vinden over het justitiƫle onderzoek naar aanleiding van de koninklijke goedkeuring van de statuten van de partij. Van het blad Het Middenstandsbelang zijn slechts twee exemplaren bewaard gebleven. Wel is in de kranten vrij veel aandacht besteed aan zowel de Middenstandspartij als de Middenpartij voor Stad en Land. Over het optreden van Vos in de Tweede Kamer is van de hand van Van Spanning een artikel verschenen.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
afbeelding2
afbeelding3
programma1
programma2
statuten1