Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Nederlandsche Christelijke Arbeiderspartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Nederlandsche Christelijke Arbeiderspartij
Afkorting NCAP, CAP, CNVP
Andere benamingen Christelijke Arbeiderspartij, Christelijke-Nationale Volkspartij
Periode 1927 (±) - 1939 (±)
Karakteristiek De NCAP was een in sociaal opzicht progressieve partij met een duidelijk protestants-christelijk gezicht. In 1934 veranderde de partij haar naam in Christelijke-Nationale Volkspartij. De activiteiten van deze CNVP bleven beperkt tot de gemeenteraad van Hilversum.
Zie ook: Christelijk-Democratische Unie
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1929
Gemeenteraad, 1931
Tweede Kamer, 1933
Gemeenteraad, 1935
(details over de verkiezingen)
Personen Nic. Dekker (Voorzitter)
S. Greijdanus (Penningmeester)
L. van de Velden (Secretaris)
Bronnen
(details)
Langeveld besteedt in zijn proefschrift één paragraaf aan de Nederlandsche Christelijke Arbeiderspartij. In zijn onderzoek naar de electorale resultaten van de Christelijk-Democratische Unie in Friesland staat Langeveld voorts kort stil bij de resultaten van de NCAP in deze provincie. Primair bronnenmateriaal van deze partij is schaars. Op het IISG bevindt zich een brochure van de partij. Het program van de NCAP is opgenomen in de Politieke Gids, jrg 1933. Van het partijblad, De Pijlkoker, is tot dusverre geen enkel exemplaar aangetroffen. Advertenties van de partij zijn onder meer aangetroffen in het Rotterdamsch Dagblad van 1-7-1929.
 
Tenslotte kunnen de Handelingen van de Gemeenteraad Hilversum geraadpleegd worden. De partij is niet geregistreerd in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties programma1